Archief van
Tag: politiek

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Domineert het existentiële boven de illusie, ik bedoel gaat de economische werkelijkheid vόór op de politieke illusie. Hebben de bakens van de vrijheid en welvaart de afgrond van de egalitaire politieke bestuursvorm nodig? Een samenleving is voor mensen en door mensen en niet voor politici want die maken overal een puinhoop van zoals Stefan Zweig opmerkt[1] Politiek is een luxe en een avontuur. J.F.Kennedy was de mening toegedaan dat de beste politicus de man is die niet teveel nadenkt over…

Lees Meer Lees Meer

Volksdemocratie, de illusie van het politiek getal

Volksdemocratie, de illusie van het politiek getal

Stelling: De illusie van het politiek getal –  In het westers democratisch systeem kan de wil van de meerderheid gerealiseerd worden door uitbuiting van een minderheid, die de mening van de meerderheid vormt of verdedigt. Veronderstel een samenleving bestaande uit 12 burgers die zich in 3 verschillende belangengroepen organiseren nl. Personen 1,2,3 sluiten aan bij corporatie A Personen 4,5,6,7,8 sluiten aan bij corporatie B Personen 9, 10,11,12 sluiten zich aan bij corporatie C In het actueel systeem wordt de beslissingsbevoegdheid…

Lees Meer Lees Meer

De schreeuw, het geleden verlies

De schreeuw, het geleden verlies

Niet de mens is verdwenen maar het Mens-zijn, de mens die niet meer weet te Mensen enkel te existeren als onwetende gedrochten als brokken vlees in het modder van hun geworpen-ik. Heb je ook hun mooie verblijven waargenomen, Riante leegheid Armoede in de schoot van het hebbende-ik. Zij schreeuwen niet meer tegen het Kwaad dat hen wordt aangedaan , Want de wellust van de ambtenaar en de politieker heeft elke realiteit van menselijk bestaan weggezogen zodat de mens het stadium…

Lees Meer Lees Meer

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

De Staat en haar wetbewaarders gaan turbulente tijden tegemoet. Na meerdere decennia zichzelf te hebben volgepropt met een bredere administratie, hogere lonen en directe/indirecte voordelen komt er nu een fase van burger-evolutie die deze kolos van haar monumentaal voetstuk zal afhalen. Begrijpelijk dat het staatsestablishment dit niet zonder slag of stoot zal laten passeren. Want daar gaat hun luxe leven van bezigheid tot ledigheid. De Staat zogezegd hoeder van het algemeen belang wordt nu regelrecht de vijand van de burger…

Lees Meer Lees Meer

De 10 profane geboden voor de versteende mens

De 10 profane geboden voor de versteende mens

De systematische ontvreemding van de individuele soevereiniteit, in naam van het algemeen belang, door de wetbewaarders van de Staat, de politici en bureaucraten, dwingt de burger vanaf zijn geboorte op een niet aflatende wijze de Staat te dienen. Deze afgedwongen belijdenis is vervat in de 10 geboden voor de versteende Mens en dit gebiedt als volgt : 1. Gij zult geen goden vereren, maar de Staat alleen aanbidden en boven alles beminnen. 2. Gij zult de naam van de Staat,…

Lees Meer Lees Meer

Ik geloof in de Staat

Ik geloof in de Staat

Het mens-dom heeft zich verlaagt om zonder enige beschaming de sacrale dogma’s integraal over te nemen in hun profane leefwereld en zich zo te ketenen aan het monster van Levithian. Levithian is bevallen van de kreupele massamens,die brult “de Staat ben ik”. Zijn voorkeur naar een absolute autoriteit ontheft de massamens van de vitale uitdaging om te Over-mensen. Hierbij een eerste lezing Catechismus op profaan niveau die een zuivere barbarij en menselijke dwaling illustreert : Artikel 1 : Ik geloof…

Lees Meer Lees Meer

Een post-soeverein & post-identitair tijdperk ?

Een post-soeverein & post-identitair tijdperk ?

Een kritische reflectie over het gewenste post-soevereine & post-identitaire tijdperk van de links radicalen. De post-soevereine politiek nl. de fase waarbij de burger zijn soevereiniteit ontkent, is een brug te ver niettegenstaande de Staat reeds het merendeel van onze soevereiniteit heeft opgeslorpt door haar wettendrift en haar ontembare geldhonger onder vorm van alle soorten belastingen. Voor dit laatste zijn immers de meeste uitlopende aandoeningen relevant van de ecologische voetprint, het klimaat tot de vermeende gezondheid. De post-soevereine fase is door…

Lees Meer Lees Meer

Judith Butler en het kwetsbare leven

Judith Butler en het kwetsbare leven

Of je nu moet vertrekken vanuit een ethisch imperatief, zoals Judith Butler, laat ik in het midden gezien ik ethiek toch maar de laatste reddingsboei vind wanneer je het denken niet durft te doordenken en wanneer je zwalpt op het wordingproces van je eerste mens zijn. Als ethiek niet meer helpt dan is er toch nog de wet van het hiervoormaals. Mijn inziens draagt een ontologisch imperatief de kern van het Zijn waar geen kunstgrepen van ethiek of extreme legalisering…

Lees Meer Lees Meer

Arme burgers

Arme burgers

Arme burgers, want de nacht bracht licht en jullie zagen het niet. Uw bestaan reikt niet verder dan dit van Homerus, die opriep om deel te nemen aan het schouwspel van de vernietiging. Het zou voor jullie miezerig bestaan een catastrofe zijn geweest indien jullie niet deelachtig zouden mogen zijn aan dit overvloedig bloedvergieten. Niet het offerdier zou u bevredigen maar de mens op de politieke spies. Arme burgers, want een geweten was jullie volledig vreemd. Jullie beefden in de…

Lees Meer Lees Meer

Een Utopische Burgelijke Prélude

Een Utopische Burgelijke Prélude

De Burger en zijn Economische rechten Een nuance op art.23 van de Belgische Grondwet Art. § 1. Elke burger heeft recht op gelijke verzadiging. Art. § 2. De burgers behangen de elite en de criminelen met goud en zilver teneinde afkeer te kweken van het overbodige luxe . Art. § 3. Ieder heeft recht op Zijnsvergetelheid en maakbare Tijd. Art. § 4. Ieder heeft het recht te blijven Mensen. Dit recht omvat inzonderheid : het recht op geld en op…

Lees Meer Lees Meer