Nescio, ik weet het niet – I don’t know

Nescio, ik weet het niet – I don’t know

Zou het niet zinvol zijn om, bij het doordenken van het denken, de visie van de relatief onbekende Vlaamse filosoof Arnold Geulincx (1624-1669) te omarmen, die pleitte voor een bescheiden “nescio” (ik weet het niet)[1].  Ondanks de ontelbare denkwijzen blijft het onduidelijk of de realiteit overeenkomt met onze gedachten. Is economisch handelen niet het gevolg van onbekende krachten, waardoor het niets wellicht reëler is, omdat alleen vanuit het niets iets kan ontstaan, waarbij continuïteit zelfdestructie vereist. Sabina Spielrein (1885-1942) benadrukte…

Lees Meer Lees Meer

God, de oerknal en de economie – Deel 1

God, de oerknal en de economie – Deel 1

Wat hebben de gebeurtenissen van de oerknal, de economie en God met elkaar te maken en of gemeenschappelijk. Heel veel, niettegenstaande de hypothese dat “het oeratoom de antithese van de bovennatuurlijke schepping van de wereld is” [1]. De fysica met haar relativiteits- en kwantumtheorie versus de metafysica zijn zo met elkaar verstrengeld dat “als je de fictie, dat schitterende, ingenieuze samengaan van echt en onecht niet verdraagt, verdraag je het leven niet” [2] maar ook de wetenschap en theologie niet….

Lees Meer Lees Meer

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST De geestelijke verarming, de sluipende ongeletterdheid en onwetendheid, de proletarisering van de burger door zijn ééndimensioneel consumptiegedrag [1], hebben ertoe geleid dat een offensieve vrijheidsattitude, waarbij de ontplooiing van potentie van de burger centraal staat wordt afgesneden, afgerukt door het liberalisme van de angst[2]. Een defensieve vrijheidsattitude[3] ,beangstigd voor de toekomst en bevragend of we überhaupt de verworvenheden van het heden wel kunnen behouden en verdedigen zoals het nachtlied “mijn hand werd te hard voor…

Lees Meer Lees Meer

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Is de onderbouw van het actueel economisch denken niet te strak gestructureerd op de relativiteitstheorie met haar dimensies van tijd, ruimte en zwaartekracht en vergeten we niet te doordenken met het concept van kwantummechanica, de wereld van de kleinste schaal van elektronen, neutronen en fotonen? Naast een spirituele- en mystieke vergetelheid. We moeten het economisch denken doordenken om te ervaren hoe diep de tektonische plaat van het rationeel denken kan doorschuiven over deze van het spirituele en waar deze ofwel…

Lees Meer Lees Meer

2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 het momentum om geniaal te rebelleren Laat je lichaam rebelleren in de gloed van het chaotische 2023 Laten we ongehoorzaam schrijven en de Logos verlammen voor het mystieke. 2023 the momentum to rebel genius Let your body rebel in the glow of chaotic 2023 Let us write disobedient and paralyze the Logos to the mystical. 2023 l’élan du génie rebelle Laissez votre corps se rebeller à la lueur chaotique de 2023 Écrivons désobéissants et paralysons le Logos au mystique….

Lees Meer Lees Meer

Nietige en verweesde havens

Nietige en verweesde havens

Zij zwalpt op de woeste zeeën van de kennis om haar grenzeloze dorst naar inzichten te bevredigen maar stuit niet op kennis, neen het is enkel een weten een herhaling van historische feiten een reproductie van subjectieve herhalende inzichten, zelfs dat niet, zij stoot op meningen eenvoudige doxia’s op ledige invullingen waardoor zij helaas aanmeert in nietige duistere haventjes die niet haar bestemming waren. Havens, aanlegplaatsen met een banale taligheid en onbestemdheid waar niet het Niets maar de nietigheid heerst….

Lees Meer Lees Meer

De verknooptheid van lichaam en geest – The interconnectedness of body and mind

De verknooptheid van lichaam en geest – The interconnectedness of body and mind

De verknooptheid van lichaam en geest Hélène Cixous (1937-) ontnuchtert het rationeel denken als ze stelt “Schrijf, laat je lichaam spreken”. Zij voegt eraan toe “Het lichaam draagt de littekens van het bestaan” [1]. Schrijven is voor Cixous zichzelf baren en de Logos verlammen voor het mystieke [2]. Marcel Proust (1871-1922) poneerde al “het lichaam functioneert als geheugen, het lichaam herinnert zich, waarna het denkend “ik” er de bijbehorende woorden en beelden aan toevoegt “ [3]. Merleau-Ponty (1908-1961) sloot hierbij…

Lees Meer Lees Meer

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

De Staat heeft zich ontpopt tot de behartiger van eigen politieke en bureaucratische belangen in plaats van het publiek belang. Een politiek gemeenschapsdenken dat tot radicalisering leidt en geleidelijk in de afgrond wordt gezogen door een integralisme waarbij de Staat ondergeschikt wordt aan de spirituele autoriteit van een religieus instituut in naam van de onbekwaamheid van de burger. Ondertussen vernedert zij haar burgers als slaven enkel dienstig om belastingen te betalen om alzo de financiële geneugten en verspilzucht van de…

Lees Meer Lees Meer

Economisch Alarm / Economic Alarm

Economisch Alarm / Economic Alarm

De dingen kunnen geteld worden maar het stof enkel gemeten Als de tijd (vroeger/later) maar een variatie is van ruimte en eerstgenoemde een kernwaarde is binnen de economie, staan we voor een probleem dat de ruimte enkel maar kan gemeten worden en niet geteld en is het tellen van waarden in tijdelijke zin een onnuttige roekeloze bezigheid. Things can be counted but the dust can only be measured If time (past/later) is just a variation of space and the former…

Lees Meer Lees Meer