Archief van
Maand: april 2016

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

De Staat en haar wetbewaarders gaan turbulente tijden tegemoet. Na meerdere decennia zichzelf te hebben volgepropt met een bredere administratie, hogere lonen en directe/indirecte voordelen komt er nu een fase van burger-evolutie die deze kolos van haar monumentaal voetstuk zal afhalen. Begrijpelijk dat het staatsestablishment dit niet zonder slag of stoot zal laten passeren. Want daar gaat hun luxe leven van bezigheid tot ledigheid. De Staat zogezegd hoeder van het algemeen belang wordt nu regelrecht de vijand van de burger…

Lees Meer Lees Meer

De 10 profane geboden voor de versteende mens

De 10 profane geboden voor de versteende mens

De systematische ontvreemding van de individuele soevereiniteit, in naam van het algemeen belang, door de wetbewaarders van de Staat, de politici en bureaucraten, dwingt de burger vanaf zijn geboorte op een niet aflatende wijze de Staat te dienen. Deze afgedwongen belijdenis is vervat in de 10 geboden voor de versteende Mens en dit gebiedt als volgt : 1. Gij zult geen goden vereren, maar de Staat alleen aanbidden en boven alles beminnen. 2. Gij zult de naam van de Staat,…

Lees Meer Lees Meer