Cahier One

Cahier One

De filosofische grondslag van de economische realiteit:Nieuw boek biedt verhelderende inzichten.

Edgard M. Geyskens[1] kan als oprichter en CEO[2] van een internationaal gerenommeerd bedrijf heel wat adelbrieven voorleggen. Al meer dan 30 jaar past hij zijn uitgebreide theoretische achtergrond en visionair ondernemerschap succesvol toe.

Deze praktijkervaring en permanent studiewerk hebben geleid tot diepgaande inzichten waarmee hij de mechanismen van de economische realiteit verklaart.


In zijn cahier ‘Een ontologisch reflectief model’ vertaalt Edgard M. Geyskens dit jarenlange denkproces naar een humaan-filosofisch model dat parameters als arbeid, kapitaal, tijd en economische politiek naar de essentie herleidt.

Homo Economicus

Het werkstuk spoort de lezer aan om denktechnieken te ontwikkelen en antwoorden te zoeken op vragen als: Welk mensbeeld gaat er schuil achter de Homo Economicus? Wie in plaats van wat is de economie? Hoe moeten economische basisbegrippen herbekeken en geïnterpreteerd worden om als hefboom te dienen voor duurzaam ondernemerschap? En welke mechanismen die door grote filosofische denkers zijn omschreven, zoals in de fenomenologie en de ontologie van Martin Heidegger, kunnen functioneel voor wetenschappelijk onderzoek en door bedrijfsleiders worden aangewend om de economische realiteit te bevatten?

Krokodillen-attitude

De antwoorden zijn bedoeld als grondstof voor discussie. Ze moeten het debat voeden over de manier waarop we -elk in onze eigen context- de economie, en bij uitbreiding onze samenleving, vorm en zin geven. “Als je voldoende beschouwing hebt, kan je krachtdadig ingrijpen op momenten dat er zich complexiteit voordoet”, aldus de auteur. “Een breed denkpatroon op basis van diepgaande inzichten, laat een ‘krokodillen-attitude’ toe. Je bent in staat om alle informatie te laten bezinken in de neutraliteit, om vervolgens boven water te komen en lucide te ageren.” Dat hij zijn werk opdraagt aan ‘ontembare dankende denkers’ zegt daarbij overigens genoeg: niet alleen over wat hij van zijn lezers verwacht, maar ook over wat de lezer van hem kan verwachten.

Het cahier ‘Een ontologisch reflectief model’ vormt de theoretische basis van een trilogie onder de titel ‘De niet-doordachte heilseconomie’. Een intrigerend en verrassend werkstuk dat wordt uitgegeven door Uitgeverij B&GC, Tielt-Winge. (ISBN 9789490189013 NUR 781 – 730 D/2021/90189/02)

[1] – Master Econ. Science, Master Financial Management, Post-university Financial Management, Post Graduate Management, Master in Business Administration, Quality of HealthCare Management, Evidenced Medical Care, HealthCare management.

[2] CEO NAQI nv Halen, NAQI Belgium nv Brussels, NAQI International Ltd London, NAQI Foundation London.

Boek bestellen

Wil u het boek bestellen? Dat kan!
Stuur een mail naar editor@bcgeyskens.com, vul uw facturatie- en verzendingsadres in.
Graag vragen wij u, de € 28 van het boek vooraf te betalen, op het rekeningnummer BE04 2300 5597 0131. Van zodra wij de betaling ontvangen sturen wij het boek naar u op.

Veel leesplezier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *