Archief van
Maand: augustus 2018

Tegen de economische methode

Tegen de economische methode

Het denken door denken[1] De vooruitgang van onze kennis en beschaving sputtert en hangt als een lam ledemaat aan het maatschappelijk gestel. Gepamperd in onze zekerheidsdrang en dito welvaartsmaatschappij hebben we onze “denk”-knop van ” Anything goes” (alles moet kunnen ) afgerukt en deze geplaatst op ons plat materialisme waar de verzadigingsgraad onverzadigbaar is. We hebben het anarchistische doordenken van het denken opgegeven en verloren aan een monistisch rationeel economisch politiek denken , als gangmaker voor de uniforme economische vooruitgang….

Lees Meer Lees Meer

Es gibt Sein

Es gibt Sein

Is de zijnsvraag een fundamentele vraag en is de zijnsvergetelheid problematisch ? Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de fasering van het mens-worden en het mens-zijn. Als mens wordt je geworpen in deze wereld die je vooruitloopt en waarbij je existeren of worden als eerste geboorte wordt genoemd. Een geworpen zijnde dat initieel onherkenbaar is voor zichzelf. Gegeven dit banaal existeren is  de zijnsvraag fundamenteel om te kunnen Mensen zijnde een ontbergen uit dit eigen geworpen zijnde….

Lees Meer Lees Meer

De boekverbranding

De boekverbranding

De ingehouden knarsende zwijgende pijn van de brandende boeken in de wenende bibliotheken. Het vuur door de Schriften, de verscheurde Schriften, die de zwijgzame bibliotheken bergen en omarmen in het anonieme van haar Zijn. De ruggen van de Schriften in de brullende hitte, even strak en fier, even uitdagend als elegant om haar Zijn. Ze nodigen uit om hen alsnog te openen, te sieren , te laten verdiepen en te genieten. Een zee van letterlijke vreugde,  onblusbare oase van wijsheid…

Lees Meer Lees Meer

Déglacer, ontbergen

Déglacer, ontbergen

Het Schrift zo naakt en ledig met haar suggestieve symbolen. Vlinderdun papier, schijn van wording Oh taligheid, zo krachtig in haar stilte. Zal ik het Zijn voor jou ontkleden op dit blad  Een Zijnsnaaktheid die ontbergt Geen terugkeer enkel maar onthullend. De erbarmelijke tocht door de woestijn van het worden beëindigend. De pijn van hitte, dorst en afmattende tocht neergelegd in de zee van zwijgzame korrels zand Pijnlijke ogen van het ziend denken, starend in de woestijn van het Niets. De menselijke misrekening…

Lees Meer Lees Meer