Archief van
Maand: februari 2016

Ik geloof in de Staat

Ik geloof in de Staat

Het mens-dom heeft zich verlaagt om zonder enige beschaming de sacrale dogma’s integraal over te nemen in hun profane leefwereld en zich zo te ketenen aan het monster van Levithian. Levithian is bevallen van de kreupele massamens,die brult “de Staat ben ik”. Zijn voorkeur naar een absolute autoriteit ontheft de massamens van de vitale uitdaging om te Over-mensen. Hierbij een eerste lezing Catechismus op profaan niveau die een zuivere barbarij en menselijke dwaling illustreert : Artikel 1 : Ik geloof…

Lees Meer Lees Meer

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Het economisch klungelig denken van politici, ambtenaren, pers en de economisten blijft irritant hoog.  Ze hebben continue beschouwingen over materiële groei, tewerkstellingsverplichting, kwakkelende kapitaalmarken en een stotterende economie. Maar de ontwortelende assumpties van de economische fundamenten van de zinkende Europese Titanic wordt echter niet in vraag gesteld. Bij politieke en sociale discussies hoort met nog steeds opvattingen die tweehonderd jaar geleden in zwang waren om omstandigheden te begrijpen van totaal andere orde.[i] Het instituut onderneming, de productiefactoren arbeid en kapitaal…

Lees Meer Lees Meer

Tegen de economische methode

Tegen de economische methode

Het denken door denken[1] De vooruitgang van onze kennis en deze van onze beschaving sputteren en hangen als lamme ledematen aan het maatschappelijk gestel. Gepammerd in onze zekerheidsdrang en dito welvaartsmaatschappij hebben we onze “denk”-knop afgerukt en deze geplaatst op ons plat materialisme van ” Anything goes” (alles moet kunnen ) waar de verzadigingsgraad onverzadigbaar is. We hebben het anarchistische doordenken van het denken opgegeven en verloren aan een monistisch rationeel economisch en politiek denken , als gangmaker voor het…

Lees Meer Lees Meer

De infantiele economisten

De infantiele economisten

Economisten houden zich ijver bezig het utilitaire, de nuttigheid of de laagste vorm van het menselijkheid zijnde. Zij zien hun economische wereld verwerkelijkt door de Homo Economicus die door middel van zijn mechanische rationaliteit het conflict tussen de vele economische doeleinden en de schaarse middelen weet op te lossen. Het zijn de zwakkelingen die hun handelen afstemmen op het nut of laten afstemmen op het algemeen belang. Deze Homo Economicus noemen we ook een Homo Brutum Bestaile[1] die zoekt naar…

Lees Meer Lees Meer