Archief van
Categorie: Socio-Politiek

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST De geestelijke verarming, de sluipende ongeletterdheid en onwetendheid, de proletarisering van de burger door zijn ééndimensioneel consumptiegedrag [1], hebben ertoe geleid dat een offensieve vrijheidsattitude, waarbij de ontplooiing van potentie van de burger centraal staat wordt afgesneden, afgerukt door het liberalisme van de angst[2]. Een defensieve vrijheidsattitude[3] ,beangstigd voor de toekomst en bevragend of we überhaupt de verworvenheden van het heden wel kunnen behouden en verdedigen zoals het nachtlied “mijn hand werd te hard voor…

Lees Meer Lees Meer

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

De Staat heeft zich ontpopt tot de behartiger van eigen politieke en bureaucratische belangen in plaats van het publiek belang. Een politiek gemeenschapsdenken dat tot radicalisering leidt en geleidelijk in de afgrond wordt gezogen door een integralisme waarbij de Staat ondergeschikt wordt aan de spirituele autoriteit van een religieus instituut in naam van de onbekwaamheid van de burger. Ondertussen vernedert zij haar burgers als slaven enkel dienstig om belastingen te betalen om alzo de financiële geneugten en verspilzucht van de…

Lees Meer Lees Meer

De wil om (niet) te werken

De wil om (niet) te werken

Isabel Albers schrijft in de rubriek “Commentaar” een artikel met als titel “De wil om te werken” zie Tijd dd 14.08.21. Deze erg beslagen hoofdredacteur maakt mijn inziens toch enkele sprongen, zie hierbij mijn commentaar : U vermeldt “ onderbenut menselijk kapitaal” : het is gangbaar te spreken van human capital maar dat slaagt nergens op gezien je hier twee productiefactoren door elkaar mixt  nl arbeid versus kapitaal en je hiermee arbeid al onmiddellijk monetariseert.  Het begrip “Menselijke Potentie” is…

Lees Meer Lees Meer

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Hoeveel politiek verdraagt een samenleving ?

Domineert het existentiële boven de illusie, ik bedoel gaat de economische werkelijkheid vόór op de politieke illusie. Hebben de bakens van de vrijheid en welvaart de afgrond van de egalitaire politieke bestuursvorm nodig? Een samenleving is voor mensen en door mensen en niet voor politici want die maken overal een puinhoop van zoals Stefan Zweig opmerkt[1] Politiek is een luxe en een avontuur. J.F.Kennedy was de mening toegedaan dat de beste politicus de man is die niet teveel nadenkt over…

Lees Meer Lees Meer

Volksdemocratie, de illusie van het politiek getal

Volksdemocratie, de illusie van het politiek getal

Stelling: De illusie van het politiek getal –  In het westers democratisch systeem kan de wil van de meerderheid gerealiseerd worden door uitbuiting van een minderheid, die de mening van de meerderheid vormt of verdedigt. Veronderstel een samenleving bestaande uit 12 burgers die zich in 3 verschillende belangengroepen organiseren nl. Personen 1,2,3 sluiten aan bij corporatie A Personen 4,5,6,7,8 sluiten aan bij corporatie B Personen 9, 10,11,12 sluiten zich aan bij corporatie C In het actueel systeem wordt de beslissingsbevoegdheid…

Lees Meer Lees Meer

De schreeuw, het geleden verlies

De schreeuw, het geleden verlies

Niet de mens is verdwenen maar het Mens-zijn, de mens die niet meer weet te Mensen enkel te existeren als onwetende gedrochten als brokken vlees in het modder van hun geworpen-ik. Heb je ook hun mooie verblijven waargenomen, Riante leegheid Armoede in de schoot van het hebbende-ik. Zij schreeuwen niet meer tegen het Kwaad dat hen wordt aangedaan , Want de wellust van de ambtenaar en de politieker heeft elke realiteit van menselijk bestaan weggezogen zodat de mens het stadium…

Lees Meer Lees Meer

Arbeid binnen het politiek extremisme, een metabletica van de arbeid

Arbeid binnen het politiek extremisme, een metabletica van de arbeid

De Europese natiestaten, zijn vervallen in een politiek extremisme, in de betekenis dat het primaat van de existentie politiek is geworden. Gans het zijnde en zijn moet politiek gestuurd worden, als deel van een historisch determinisme dat leidt tot de geseculariseerde heilsvervulling. Een existentie waar het burger-zijn primeert op mens-zijn. Hierbij wordt de burger onderdrukt in de stortmarkt van arbeid. Een continu  dehumaniseringproces waar het subject tot object wordt herleid, gekristalliseerd tot een brok arbeidend vlees. De gedecerebreerde of de…

Lees Meer Lees Meer

Wat we kunnen missen.

Wat we kunnen missen.

Hadden Plato en Descartes best niet gezwegen ? Plato scheurde het zijn in twee delen, de wereld werd gespleten in het eeuwige hiernamaals van het Idee en de tijdelijke onderaardse afbeelding. De aanzet tot de keten van onverzadigbaarheid. In het onderaardse kliefde Descartes de mens nog eens door in een onzichtbare geest en het tastbare lichaam, als essentie van existentie. De aanzet tot ontmenselijking. Hebben we hier over Zambrano’s schipbreukelingen zonder plek in deze wereld maar vol mensonterende geschiedenis. Diegene…

Lees Meer Lees Meer

De revolterende handeling

De revolterende handeling

            Het individueel dankend denken moet als uitgangspunt  het UITZONDERLIJKE omarmen. Het rationele verlaten om het niet-gedachte te doordenken en te doorbreken.  Het Uitzonderlijke onttrekt zich van ethiek, universalisme en medicalisering van het gedachte[1]. Het Uitzonderlijke dankend denken opent een ontbergend oordeel vanuit het verschil. Het verschil , de differentie, als  mogelijkheidsvoorwaarde voor het verschijnen van verschijnsels, voor het zich voordoen wat zich voordoet en voor het zijn van de zijnden[2]. Vanuit deze differentie wordt…

Lees Meer Lees Meer

Bijna 2%

Bijna 2%

We wisten al geruime tijd dat economisten magiërs zijn die het ongeziene zien en de realiteit van het  geziene steeds missen. Ook hebben ze een grote affectie voor getallen, gezien de mens moet herleid worden tot de eenheid en het getal ook wetenschappelijker overkomt.  Er zijn magische getallen in de economie. Eén daarvan is het getal twee waarbij de economisten de “bijna” 2 % proclameren. Zoals u kan vermoeden betreft het hier een magische fictie die de gewenste inflatie moet…

Lees Meer Lees Meer