Archief van
Maand: september 2018

Nood aan een heterodoxe economie ?

Nood aan een heterodoxe economie ?

Hebben we nood aan een nieuw economisch denken dat de klassieke economische axioma’s , stellingnames onderuit haalt gezien de actuele economische wetenschap een valse representatie en/of manipulatie van de werkelijkheid geeft.[1] Moeten we niet eerst deze economie met haar redeloosheid van het onverzadigbaar verlangen tot een “ziekte” verklaren en ons verzetten tegen de absurditeit van dit economisch denken. Het is niet genoeg om de ziekte te kennen. Ze moet genezen zoniet minstens behandeld worden[2].  Bij de economische representativiteit stellen er…

Lees Meer Lees Meer

Hoe was haar naam ?

Hoe was haar naam ?

Hoe was haar naam, mijn vrienden[1] ? Vergeten, verloren …… verdwenen mijn liefste ….. in de zee van de hemel ? Hoe was haar naam, mijn vrienden ? Haar denken toch zo dichtbij Zal ik de hel kussen, de duivel beminnen om jouw Zijn. Je Zijn herwinnen Zal ik het vuur doven, het licht laten exploderen, de zee laten leeglopen. Waarom vroeg je ook naar haar naam ? Zal ik……? riep ze me toe vooraleer ze ….. De bergen huilden,…

Lees Meer Lees Meer

De uitputtende dans – Evolution

De uitputtende dans – Evolution

Zij riep om Revolutie (1), …………… Het volk wist niet beter, ………. Zij huilde om de Vernietiging,………….. Het volk wilde niets beter,……………….   In naam van wie riep ze, In naam van wie zong ze, In naam van wat riep ze In naam van wat zong ze,       De eindeloze nachtelijke dans, De uitputtende dans, De lichamen helemaal opgezogen in het orgie van het moment. De morgen ontluikte en gaf haar licht prijs De vermoeide pijnlijke  rode ogen…

Lees Meer Lees Meer

Tijd of Ruimte ?

Tijd of Ruimte ?

T of R (1) De woorden verworden de lichamen verstijven de geluiden verstillen             Het licht treedt sierlijk haar ruimte in             de tijd verbleekt tot niets             ooit was ze afstand tussen twee punten             nu naast elkaar en nooit meer na elkaar. De lach verstilt zonder te stillen de traan verdroogt zonder te drogen              Alles staat eindelijk naast elkaar zonder gelijk te zijn             Na elkaar eindelijk opgeheven zonder het verschil op te heffen. De opheffing van…

Lees Meer Lees Meer

Arbeid, “de” Charlie Chaplin – Wie is arbeid

Arbeid, “de” Charlie Chaplin – Wie is arbeid

Grondvraag = wie is arbeid[1] Wat is de grondvoorwaarde versus mogelijkheidsvoorwaarde van arbeid. De fenomenologische vraagstelling wie is Arbeid (A) . M z  ≠ ∑A M z = Mens-zijn Interpretatie cause materialis, WAT, de materie van arbeid causa formalis, de vorm van arbeid causa finalis, het doel van arbeid causa efficiens, WIE, de maker van arbeid A ≠ werken A = energie Arbeid Door arbeid te reduceren tot nuttigheid of bruikbaarheid beschouwen we het als een ding, een voorwerp dat…

Lees Meer Lees Meer

De illusie van het getal, economisch nihilisme

De illusie van het getal, economisch nihilisme

Het toepassen van de wiskundige getal ,als symbool van causale noodzakelijkheid en als teken van volmaakte begrenzing, binnen het domein van de economie is een grondige misleiding gezien de kenmerken van het getal niet convergeren met het chronologische getal van de homo economicus. Het getal in de wiskundige logica verschilt significant van de economische logica. Een wiskundige getal is : 1° indifferent tov van de andere getallen Het getal heeft geen kenmerken die een invloed heeft op het ander getal,…

Lees Meer Lees Meer