Archief van
Maand: november 2015

De bedelaar

De bedelaar

De bedelaar ,die enkel maar de vrijheid van zijn armoede kende, vroeg aan de eenzame ,die gebukt ging onder de beperkingen van zijn bezittingen, waarom hij huilde. Er kwam geen antwoord. Bezorgt vroeg de bedelaar of misschien de vreugde van het lot of het verdriet van het afscheid de eenzame in beslag had genomen. Helaas, de eenzame bleef zwijgen en verdrong zich verder in zijn troosteloosheid. De bevende handen van de eenzame waren zo vermoeid van het krijgen en het…

Lees Meer Lees Meer

Een Utopische Burgelijke Prélude

Een Utopische Burgelijke Prélude

De Burger en zijn Economische rechten Een nuance op art.23 van de Belgische Grondwet Art. § 1. Elke burger heeft recht op gelijke verzadiging. Art. § 2. De burgers behangen de elite en de criminelen met goud en zilver teneinde afkeer te kweken van het overbodige luxe . Art. § 3. Ieder heeft recht op Zijnsvergetelheid en maakbare Tijd. Art. § 4. Ieder heeft het recht te blijven Mensen. Dit recht omvat inzonderheid : het recht op geld en op…

Lees Meer Lees Meer

De ontische economie : Lachwekkende assumptie van de waardebepaling

De ontische economie : Lachwekkende assumptie van de waardebepaling

Men veronderstelt dat economie een rationele wetenschap is maar het gebrek aan fundamenteel fenomenologisch onderzoek naar de status van de Homo economicus (HE) heeft mijn inziens een economische myopie gecreëerd binnen deze wetenschap. De verwaarlozing van het economisch ontologisch onderzoek, of het doordenken naar de status van de HE, heeft ertoe geleid dat in de waardebepaling de mogelijkheidsvoorwaarden (zijnde de verwachte opbrengsten en de tijd ) voor de grondvoorwaarden (de existentie van het economisch goed) wordt geplaatst, wat nog metafysische…

Lees Meer Lees Meer

Zij die voor niets geboren zijn

Zij die voor niets geboren zijn

New Dehli Om deze tekst wat(?) te vatten, lees dan deze boven een verroeste emmers met uitwerpselen of braaksel. Niet-geadopteerde kinderen die de welzijn-mens toelachen op een vuilnisbelt Slechts met een vuile vieze zwachtel om hun lenden ontwaken ze met een hond, een passant. De grauwe smoke kleeft als een omhulsel om hun lijf. Het ontwaken op de vuilnisbelten. Over het uitpuilend vuil, waar niets meer te vinden is. IJverig en beangstigd grijpen ze in het vuil, hopend uit het…

Lees Meer Lees Meer

Opgeheven tijd

Opgeheven tijd

De woorden verworden de lichamen verstijven de geluiden verstillen Het licht treedt sierlijk haar ruimte in de tijd verbleekt tot niets ooit was ze afstand tussen twee punten nu naast elkaar en nooit meer na elkaar. De lach verstilt zonder te stillen de traan verdroogt zonder te drogen Alles staat eindelijk naast elkaar zonder gelijk te zijn Na elkaar eindelijk opgeheven zonder het verschil op te heffen. De opheffing van de sequentiële tijd, verschrompeld door het parallelle van de tijdigheid…

Lees Meer Lees Meer

La valise d’une grande femme

La valise d’une grande femme

Ik zou graag in je valies willen mee reizen, een reistas die vele jaren in de hoek heeft gestaan. Ik zou willen zien hoe je inpakt, uitpakt, bezorgt en vrolijk bent. Hoe je lacht en hoe je ernstig bent. Jouw taligheid ontmoeten, jouw ontberging beschouwen, jouw geworpenheid bevatten. Ik zou je willen ontmoeten ’s morgens voor de spiegel in je blootje, hoe je uw tanden poetst, je haren kamt, het druppeltje parfum op uw borst. Uw navelstreng en de mooie…

Lees Meer Lees Meer

Ausnahme-Menschen – De uitzonderingensmensen

Ausnahme-Menschen – De uitzonderingensmensen

Heb je ook die bijzondere, jonge Vrouw gehoord in de kleine donkere hoek op het grote marktplein La Gaya Scienza. Met haar imponerende warme sensuele stem herhaalde ze continue ‘ Des Geschmack der höheren Natur richtet sich auf Ausnahmen.(1,2). Niemand gunde deze vrouw maar enige aandacht, de massa schoof mechanisch door, automatisme, want afwijkingen op het gemiddelde waren nu eenmaal niet toegestaan door het Systeem. Och, waarom nu het luizig moment van de massa storen. Toondicht die bijzondere vrouw niet…

Lees Meer Lees Meer

De revoluterende evolutie

De revoluterende evolutie

Zij riep om Revolutie, …………… Het volk wist niet beter, ………. Zij huilde om de vernietiging,………….. Het volk wilde niets beter,………………. In naam van wie riep ze, In naam van wie zong ze, In naam van wat riep ze In naam van wat zong ze, De eindeloze nachtelijke dans, De uitputtende dans, De lichamen helemaal opgezogen in het orgie van het moment. De morgen ontluikt en gaf haar licht prijs De vermoeide pijnlijke rode ogen zochten elkaar De uitgeputte lichamen…

Lees Meer Lees Meer

Was jij ook op die welvaartstentoonstelling ?

Was jij ook op die welvaartstentoonstelling ?

Een feest georganiseerd door de nageslachten van de dictatuur van het proletariaat. De kleine plebejers. Had jij ook de roze, geurende maar dwingende uitnodigingskaart aangetekend ontvangen voor deze allesomvattende welvaartstentoonstelling ? Exposanten uit heel het politiek landschap, uitgedost met ooievaarspluimen, ledige handen en dito hersenen. Standen waarin zij de lijken van de toekomstige generatie ophingen in naam van het actuele profitariaat ,de 50-plussers, de arbeids- en hersenlozen, de klasse die het Systeem dienden als likstenen. Een vakbeurs voorgezeten door progressief…

Lees Meer Lees Meer

Essay : De maat van de dingen

Essay : De maat van de dingen

Ach, je hebt het alsmaar over de maat der dingen Een naadloze maat om je zielenzorg te verbergen in de donkere, rottende kerker van jezelf. Het dagelijks ritme gegoten in de maat der dingen Opgefleurd door een zuiderse zon, een bacchanaal feest die de verveling moet breken en een lach die wezenlijk schreeuwt, huilt en dorstig is naar je ingekapselde eigenlijkheid. De maat der dingen die het chaotisch exces van het Zijn afsluit, afsnijdt, doodt. Een zieke maat waar je…

Lees Meer Lees Meer