Archief van
Maand: juli 2022

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

De Staat heeft zich ontpopt tot de behartiger van eigen politieke en bureaucratische belangen in plaats van het publiek belang. Een politiek gemeenschapsdenken dat tot radicalisering leidt en geleidelijk in de afgrond wordt gezogen door een integralisme waarbij de Staat ondergeschikt wordt aan de spirituele autoriteit van een religieus instituut in naam van de onbekwaamheid van de burger. Ondertussen vernedert zij haar burgers als slaven enkel dienstig om belastingen te betalen om alzo de financiële geneugten en verspilzucht van de…

Lees Meer Lees Meer