Archief van
Categorie: Uncategorized

Nescio, ik weet het niet – I don’t know

Nescio, ik weet het niet – I don’t know

Zou het niet zinvol zijn om, bij het doordenken van het denken, de visie van de relatief onbekende Vlaamse filosoof Arnold Geulincx (1624-1669) te omarmen, die pleitte voor een bescheiden “nescio” (ik weet het niet)[1].  Ondanks de ontelbare denkwijzen blijft het onduidelijk of de realiteit overeenkomt met onze gedachten. Is economisch handelen niet het gevolg van onbekende krachten, waardoor het niets wellicht reëler is, omdat alleen vanuit het niets iets kan ontstaan, waarbij continuïteit zelfdestructie vereist. Sabina Spielrein (1885-1942) benadrukte…

Lees Meer Lees Meer

God, de oerknal en de economie – Deel 1

God, de oerknal en de economie – Deel 1

Wat hebben de gebeurtenissen van de oerknal, de economie en God met elkaar te maken en of gemeenschappelijk. Heel veel, niettegenstaande de hypothese dat “het oeratoom de antithese van de bovennatuurlijke schepping van de wereld is” [1]. De fysica met haar relativiteits- en kwantumtheorie versus de metafysica zijn zo met elkaar verstrengeld dat “als je de fictie, dat schitterende, ingenieuze samengaan van echt en onecht niet verdraagt, verdraag je het leven niet” [2] maar ook de wetenschap en theologie niet….

Lees Meer Lees Meer

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

Sisyphus, De slaaf van de Staat, The slave of the State

De Staat heeft zich ontpopt tot de behartiger van eigen politieke en bureaucratische belangen in plaats van het publiek belang. Een politiek gemeenschapsdenken dat tot radicalisering leidt en geleidelijk in de afgrond wordt gezogen door een integralisme waarbij de Staat ondergeschikt wordt aan de spirituele autoriteit van een religieus instituut in naam van de onbekwaamheid van de burger. Ondertussen vernedert zij haar burgers als slaven enkel dienstig om belastingen te betalen om alzo de financiële geneugten en verspilzucht van de…

Lees Meer Lees Meer

2022

2022

In the spirit of Bernard Mandeville M.D. (1670-1733) we wish for 2022 a mischievous year full of passions and disobedience. In de geest van Bernard Mandeville M.D. (1670-1733) wensen we voor 2022 een ondeugend jaar met vele hartstochten en ongehoorzaamheid.

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Een mooi voorbeeld van een niet doorgedachte economische stelling vind je in de Tijd van 15/12/2021 inzake “gesubsidieerde jobs op maat van langdurige werklozen “. De gerespecteerd sociaal economisch denker neemt de impliciete aanname “ora et labora” en dat we geboren zijn om de politiek te dienen. In het artikel wordt gesteld dat zieken, mensen met een beperkingen,  vluchtelingen of mensen uit de gevangenis in een overheid gecreëerde arbeidsfunctie ,die divergeert met de  marktlogica ,geplaatst moeten worden gezien ze  nu…

Lees Meer Lees Meer

2% de bijna juiste uitkomst ?

2% de bijna juiste uitkomst ?

In sommige Europese regio’s zijn onderwijsinstellingen tevreden als de student de “bijna” juiste uitkomst van een wiskundige berekening kan geven. Ik moet je niet uitleggen wat een catastrofe die student zal veroorzaken als deze altijd de “bijna” oplossing aandraagt in het dagelijks leven. Hoe beroerd zal zijn professionele carrière eruitzien. Heel nieuw is dit gedachte goed blijkbaar niet want de elite van de economisten en de rijkelijk betaalde bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) leven in dezelfde duistere sfeer…

Lees Meer Lees Meer