Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Een mooi voorbeeld van een niet doorgedachte economische stelling vind je in de Tijd van 15/12/2021 inzake “gesubsidieerde jobs op maat van langdurige werklozen “.

De gerespecteerd sociaal economisch denker neemt de impliciete aanname “ora et labora” en dat we geboren zijn om de politiek te dienen.

In het artikel wordt gesteld dat zieken, mensen met een beperkingen,  vluchtelingen of mensen uit de gevangenis in een overheid gecreëerde arbeidsfunctie ,die divergeert met de  marktlogica ,geplaatst moeten worden gezien ze  nu eenmaal een fundamenteel recht hebben op werk.

Ten eerste zijn we niet geboren om te arbeiden,  ten tweede evenmin om overtollige belastingen te betalen en last but not least zijn we geen zoön politikon.

Wat fundamenteel vergeten wordt is de vraagstelling WIE is arbeid. Hoe moeten we omgaan met de overvloedige potentie arbeid in de 21e eeuw, waar de Homo Labor is verdwenen en ruimte komt voor de Homo Activa.

#economischeontologie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *