Archief van
Maand: juli 2017

De onzichtbare differentie

De onzichtbare differentie

Economisch en politieke activiteiten verklaren vanuit hun verschijningsvormen is fundamenteel foutief en impliceert een oneigenlijk denken. Om de wezenheid van deze activiteiten te verstaan en te verklaren is het noodzakelijk te denken vanuit het onderliggende of haar zijn dat verhult/onthult en de economische & politieke activiteit ontbergen. De mogelijkheidsvoorwaarde van deze activiteiten is hun zijn of hun on-grond dwz hun grond zonder dat deze zelf grond heeft. Moeten we de on-grond niet zoeken bij de invisible hand ?

De economie weet niet

De economie weet niet

De economie weet niet De Symbool- of de Gestalteconomie ,met haar tijd als “het vergetend tegenwoordigend wachten”. De economie is een Gestalt-economie met een voorstellende denken , waar haar oersymbool van de marktprijs als enige zaligmakende maatstaf van de mensheid geldt. Zo wordt de kapitaalmarkt gestuurd door de “P” (de beursprijs – zie katern 2), de reddende heelkundige tovenares, het oersymbool dat eindelijk de voorstelling is van het ‘verhevene’ waarmede kan geleefd worden. De beurskoers, als een Apollinische gedachte die…

Lees Meer Lees Meer