Archief van
Categorie: Economische Filosofie

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

In the TIJD of 16.12.2021, does Minister Crevits exceed an ethical value with her vision that ‘people must remain available for the labor market’? Does it not turn a right to work into a duty to work?Would we first of all abolish the concept of the unemployed, think through work and consider the implementation of the basic income, whereby an entire administration can suddenly be eliminated and the ideological fuse extinguished.The road to Homo Activa is apparently still a long…

Lees Meer Lees Meer

Omne Trium Perfectum – het Integraal Leven –

Omne Trium Perfectum – het Integraal Leven –

Het bewonderend humanisme, het apocalyptisch vooruitgangsdenken, de liberale democratie, het groen marxistisch nihilisme, de vrije markteconomie en het mondiaal kapitalisme zijn partiële structuren en begrippen in verval . Ze hebben een zodanig tweedelige polemische constructie van goed en kwaad dat het een toxische polariserende strijd wordt ad mortem. Een vergiftigende toestand van het Partieel Leven dat we willen ontmantelen vanuit een “Integraal Leven” , een nieuwe dynamiek van heelwording die zou kunnen bijdragen aan de Sprong uit de wereldloosheid, overtolligheid…

Lees Meer Lees Meer

De dictatuur van arbeid

De dictatuur van arbeid

Zoals in vorige artikels benadruk ik dat de mens niet geboren is om te arbeiden. Arbeid is geen burgerplicht en moet uit de politieke dwangperceptie gehaald worden, zeker als arbeid quasi gelijk is geschakeld met het obligaat generen van belastingsinkomsten, het manna[1] van het politiek establishment.. Maar deze keer geeft de uitverkoren belastingbetaler het voedsel aan de Staatsdictatuur met  een verwoestende uitgaven-labyrint . Arbeid als  tuchtmeester voor deugd van gehoorzaamheid aanwenden is dwaas. We hebben historisch al Ora et labore…

Lees Meer Lees Meer

Die ene zin

Die ene zin

Het woord en de taligheid vreemd. Vervreemd van zijn existentie. Ontaard. Geaard in het moeras van het worden Verlamd in het leven, bewegend op de golven van het Niets. Ik heb het over de democraat als burger, die het papier van worden hoger acht dan de ontdekking van zijn mens-zijn. De vervreemding verkiezen boven de waarachtigheid De waarachtigheid van naakt mens-zijn verloochenen, ontkennen. Het zoeken naar ontberging afsluiten en de innerlijke taligheid negeren. Beangstigd zijn om het hoger en dieper…

Lees Meer Lees Meer

Nudge en de politieke leugen

Nudge en de politieke leugen

Nudging[1] : kleine prikkels geven om de burger of de consument handelingen in een bepaalde richting te laten nemen of te manipuleren. Hoe houden we wanbeheer in het leven en maken er een standaard leugen van ? Door politieke nudging uiteraard.  Voorwaarde is wel dat de burger, zoals heden, zijn leven kritiekloos laat politiseren en zijn verantwoordelijkheid doorschuift aan de omnipotente overheden die graag verdelen wat hen niet toekomt met een toereikende hand van nudging. Een schrijnend voorbeeld van nudge-bedrog…

Lees Meer Lees Meer

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit ? Twee nieuwe grensverleggende inzichten zetten tijd en ruimte binnen de economie en filosofie op hun kop. Het eerste nieuwe inzicht is de negatieve causaliteit waarbij het gevolg de oorzaak bepaald. Een tweede uitdaging komt van de natuurkundigen met hun quantuminformtie die stellen “dat de ultieme theorie van ruimte en tijd niet meetkundig is doch gebaseerd op informatie” . (1) Het causaal denken is slechts één van de technieken…

Lees Meer Lees Meer

De mystiek van het concrete

De mystiek van het concrete

Ben jij zoals Zambrano stelt ‘diegene die op hetzelfde moment geboren wordt en sterft, terwijl het leven doorgaat’ ? Een schipbreukeling zonder plek maar vol geschiedenis. Doordenk dan het mystieke van het alledaagse, de metafoor van jou dromen.

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het is verrassend dat ideologische pamfletten over arbeid met apocalyptische sociale beschouwingen als wetenschap werden en worden gedoceerd. Ik denk hierbij aan de marxistische en de links intellectueel progressief georiënteerde denkers. Dat hierbij nog archaïsche begrippen van een vermeend oersymbool van de arbeider als homo labor , de zwoegende, lijdende en strijdende arbeidende mens wordt gehanteerd staat haaks op de postseculiere beschavingscultuur in wording. De vermeende noodzakelijkheid om een mechanische arbeid als maatstaf te hanteren en hun werktuigelijk denken illustreert…

Lees Meer Lees Meer