Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

In the TIJD of 16.12.2021, does Minister Crevits exceed an ethical value with her vision that ‘people must remain available for the labor market’? Does it not turn a right to work into a duty to work?
Would we first of all abolish the concept of the unemployed, think through work and consider the implementation of the basic income, whereby an entire administration can suddenly be eliminated and the ideological fuse extinguished.
The road to Homo Activa is apparently still a long way off.

Overschrijdt Minister Crevits in de TIJD van 16.12.2021 een ethische waarde met haar visie dat ‘mensen moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt’? Draait zij een recht van arbeid niet om in een plicht tot arbeid.
Zouden we vooreerst het begrip werklozen afschaffen, arbeid doordenken en de implementatie van het basisinkomen overwegen waarbij ineens een heel administratie kan geëlimineerd worden en de ideologisch lont doven.
De weg naar de Homo Activa is blijkbaar nog ver weg.

#economicontology – #economischeontologie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *