Archief van
Tag: arbeid

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

Gemeenschapsdiensten voor langdurige werklozen. / Community services for the long-term unemployed.

In the TIJD of 16.12.2021, does Minister Crevits exceed an ethical value with her vision that ‘people must remain available for the labor market’? Does it not turn a right to work into a duty to work?Would we first of all abolish the concept of the unemployed, think through work and consider the implementation of the basic income, whereby an entire administration can suddenly be eliminated and the ideological fuse extinguished.The road to Homo Activa is apparently still a long…

Lees Meer Lees Meer

Why don’t economists dare to think it through?

Why don’t economists dare to think it through?

A good example of an unthought-out economic statement can be found in the Belgian Business Journal TIJD of 15/12/2021 regarding “subsidized jobs tailored to the long-term unemployed”. The respected socio-economic thinker makes the implicit assumption “ora et labora” and that we were born to serve politics. The article argues that the sick, the disabled, refugees, or those released from prison should be placed in government-created employment positions that diverge from market logic, given that they have a fundamental right to…

Lees Meer Lees Meer

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Waarom durven de economisten het denken maar niet doordenken?

Een mooi voorbeeld van een niet doorgedachte economische stelling vind je in de Tijd van 15/12/2021 inzake “gesubsidieerde jobs op maat van langdurige werklozen “. De gerespecteerd sociaal economisch denker neemt de impliciete aanname “ora et labora” en dat we geboren zijn om de politiek te dienen. In het artikel wordt gesteld dat zieken, mensen met een beperkingen,  vluchtelingen of mensen uit de gevangenis in een overheid gecreëerde arbeidsfunctie ,die divergeert met de  marktlogica ,geplaatst moeten worden gezien ze  nu…

Lees Meer Lees Meer

De wil om (niet) te werken

De wil om (niet) te werken

Isabel Albers schrijft in de rubriek “Commentaar” een artikel met als titel “De wil om te werken” zie Tijd dd 14.08.21. Deze erg beslagen hoofdredacteur maakt mijn inziens toch enkele sprongen, zie hierbij mijn commentaar : U vermeldt “ onderbenut menselijk kapitaal” : het is gangbaar te spreken van human capital maar dat slaagt nergens op gezien je hier twee productiefactoren door elkaar mixt  nl arbeid versus kapitaal en je hiermee arbeid al onmiddellijk monetariseert.  Het begrip “Menselijke Potentie” is…

Lees Meer Lees Meer

Schaf het recht op arbeid af

Schaf het recht op arbeid af

In dit essay pleit ik voor  de afschaffing van het recht op arbeid gezien dit een contradictio in terminis is en stel ik dat de mens niet geboren is om te arbeiden. Zolang arbeid als een eenvoudige grondstof of productiefactor wordt behandeld binnen het economisch en politiek gebeuren is arbeiden een mensonwaardig bezigheid. Arbeid is als zijnde geen ding, zeker niet een potentieel onbenut sociale hulpbron , sociaal  kapitaal of human capital. Deze twee laatste begrippen vermengen het reële van…

Lees Meer Lees Meer

Arbeid, “de” Charlie Chaplin – Wie is arbeid

Arbeid, “de” Charlie Chaplin – Wie is arbeid

Grondvraag = wie is arbeid[1] Wat is de grondvoorwaarde versus mogelijkheidsvoorwaarde van arbeid. De fenomenologische vraagstelling wie is Arbeid (A) . M z  ≠ ∑A M z = Mens-zijn Interpretatie cause materialis, WAT, de materie van arbeid causa formalis, de vorm van arbeid causa finalis, het doel van arbeid causa efficiens, WIE, de maker van arbeid A ≠ werken A = energie Arbeid Door arbeid te reduceren tot nuttigheid of bruikbaarheid beschouwen we het als een ding, een voorwerp dat…

Lees Meer Lees Meer

De dictatuur van arbeid

De dictatuur van arbeid

Zoals in vorige artikels benadruk ik dat de mens niet geboren is om te arbeiden. Arbeid is geen burgerplicht en moet uit de politieke dwangperceptie gehaald worden, zeker als arbeid quasi gelijk is geschakeld met het obligaat generen van belastingsinkomsten, het manna[1] van het politiek establishment.. Maar deze keer geeft de uitverkoren belastingbetaler het voedsel aan de Staatsdictatuur met  een verwoestende uitgaven-labyrint . Arbeid als  tuchtmeester voor deugd van gehoorzaamheid aanwenden is dwaas. We hebben historisch al Ora et labore…

Lees Meer Lees Meer

De vreugde om het Zonder-Arbeid-Zijn

De vreugde om het Zonder-Arbeid-Zijn

Het maatschappelijk beeld van de burger wordt steeds gerelateerd tot arbeid, de Homo Labor in dienst van. Dit is geen nieuwe beschouwing want in Genisis 3:19 wordt “in het zweet uws aanschijns” aangedragen waarbij de mensheid zal verdoemd zijn te werken, te arbeiden. Deze sacrale aanname heeft heden  een profaan karakter gekregen. Het is niet meer God maar de staat die je verplicht tot de ledigheid van arbeid , het Met-Arbeid-Zijn” in naam van de illusie van het algemeen belang….

Lees Meer Lees Meer

Het Arbeidsloze, de Homo Labor is niet meer

Het Arbeidsloze, de Homo Labor is niet meer

Opkomen voor tewerkstelling en zelfs volledige tewerkstelling geeft te kennen van een Kantiaans radicaal kwaad (1). Het is een politiek beleid van installaties van werkkampen, een arbeidsparadijs met vrije slaven. Het activeren van mensen op de arbeidsmarkt, in de werkkampen,om maximalisatie van de belastingsinkomsten (2). Het woord arbeid verwijst naar pijn, komende van het Germaanse arbeit ‘ ik ben een verweesd en daardoor tot harte arbeid gedwongen kind”.(3) In deze perceptie passen uiteraard de arbeidskampen. De arbeidsmarkt is niet meer,…

Lees Meer Lees Meer

Waardeloze Arbeid

Waardeloze Arbeid

Niettegenstaande dat de “masculiene” massa-arbeider is verdwenen blijft dit waanbeeld nog ronddwalen in de geesten en bij de sociaal-politieke economische debatten, literatuur en pers. De “maatschappelijke” arbeider heeft reeds vele jaren de massa-arbeider vervangen als knecht van het bureaucratisch staatsapparaat. De meerwaarde van zijn arbeid wordt voor het merendeel afgedragen aan het Instituut van de Maatschappij, die de superioriteit bezit om de maatschappelijke arbeider te beheren en te beheersen. We staan nu alle aan genezijde dwangmatig in dienst voor dit…

Lees Meer Lees Meer