Archief van
Maand: december 2015

Waardeloze Arbeid

Waardeloze Arbeid

Niettegenstaande dat de “masculiene” massa-arbeider is verdwenen blijft dit waanbeeld nog ronddwalen in de geesten en bij de sociaal-politieke economische debatten, literatuur en pers. De “maatschappelijke” arbeider heeft reeds vele jaren de massa-arbeider vervangen als knecht van het bureaucratisch staatsapparaat. De meerwaarde van zijn arbeid wordt voor het merendeel afgedragen aan het Instituut van de Maatschappij, die de superioriteit bezit om de maatschappelijke arbeider te beheren en te beheersen. We staan nu alle aan genezijde dwangmatig in dienst voor dit…

Lees Meer Lees Meer

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het is verrassend dat ideologische pamfletten over arbeid met apocalyptische sociale beschouwingen als wetenschap werden en worden gedoceerd. Ik denk hierbij aan de marxistische en de links intellectueel progressief georiënteerde denkers. Dat hierbij nog archaïsche begrippen van een vermeend oersymbool van de arbeider als homo labor , de zwoegende, lijdende en strijdende arbeidende mens wordt gehanteerd staat haaks op de postseculiere beschavingscultuur in wording. De vermeende noodzakelijkheid om een mechanische arbeid als maatstaf te hanteren en hun werktuigelijk denken illustreert…

Lees Meer Lees Meer

Het ruimtelijk denken in de economie

Het ruimtelijk denken in de economie

Wat als het ruimtelijk denken het temporeel denken in de economie zou vervangen? We mogen stellen dat de economie lijdt aan de pathologie van de tijd, verziekt is aan een tijdgerelateerde dwangneurose. In  essentie is  het temporeel economisch denken of haar chronosyntrisme een  illusie. Een illusion vitale om het verdwaald economisch denken in stand te houden. De economisten voelen zich thuis in deze neurose van terugkerende tijdstippen die hun lineaire tijdreeks uitzetten. Ze beperken zich tot de “oneigenlijke tijd” zijnde…

Lees Meer Lees Meer

Arme burgers

Arme burgers

Arme burgers, want de nacht bracht licht en jullie zagen het niet. Uw bestaan reikt niet verder dan dit van Homerus, die opriep om deel te nemen aan het schouwspel van de vernietiging. Het zou voor jullie miezerig bestaan een catastrofe zijn geweest indien jullie niet deelachtig zouden mogen zijn aan dit overvloedig bloedvergieten. Niet het offerdier zou u bevredigen maar de mens op de politieke spies. Arme burgers, want een geweten was jullie volledig vreemd. Jullie beefden in de…

Lees Meer Lees Meer

De banale bureaucraat

De banale bureaucraat

Oh, die onthutsende banale bureaucraat, zo monsterlijk eenvoudig Die bedacht, neen die dacht nooit Die voerde uit, zonder ooit te denken. De mens mocht niet lijden, noch leiden Omdat ze aanvoelden dat het propageren van de aardse zekerheid een afschuwelijke misdaad was tegen het Mens zijn …… Besloten ze de eerstgeborene onmiddellijk van het  leven te ontheffen. In deze vrome daad gaven ze God eindelijk het politiek recht over de zekerheid terug zodat Hij mocht zegevieren over het leven na de…

Lees Meer Lees Meer

Actor 1 : De ziekte van de Homo Rationalis, een dier + iets

Actor 1 : De ziekte van de Homo Rationalis, een dier + iets

HR = biologisch lichaam + dictatuur van de rede = dier + rede = dier + instrumentele rede = dier + animale rede = dier + organische rede = dier + communicatieve rede = dier + vitale rede = dier + objectieve rede = dier + politieke rede = dier + (handelen&spreken) H.Arendt = dier + cultuur (= dividuum) Nietzche = dier + cultuur (godsdienst,wet & fil, kunst) Freud Aanklacht : De animale economie van de homo economicus. De ziekelijke…

Lees Meer Lees Meer

Mens, Economie en Staat. De oorzaken van economische chaes

Mens, Economie en Staat. De oorzaken van economische chaes

Initial published on November 1979 – Translation in English on request In hun oorsprong zijn mens en natuur één, de chaos ontstaat bij hun ontbinden (EMG) Zijn we onze aard, het fundamentele van ons mens-zijn niet verloren? Handelen wij volgens schijnwaarden ? Kennen we nog doorheen het raderwerk van de moderne staat de vrijheid van de natuurmens ? Is het de toenemende afhankelijkheid die de mens vervreemd heeft ? Dit zijn niet alledaagse vragen. Maar het is nodig hierin enige…

Lees Meer Lees Meer

De economische differentie : de tijdelijkheids-vergetelheid

De economische differentie : de tijdelijkheids-vergetelheid

Theoretische exercise – het wezen van de tijd Waarom blijft een fundamenteel fenomenologisch, ontologisch economisch debat achterwege? Een debat waar het onverborgene of het wezen van de economie wordt gelicht. Is het calculerend economisch nutsdenken een belemmering voor een bezinnend na-denken over de basis axioma’s van de economie. Het dictaat van de democratische kapitalistische consumptiemaatschappij in crisis vereist “fundamenteel” vernieuwde economische percepties over tijd en arbeid om de structurele opbouw van de post-kapitalistische maatschappij mede te conceptualiseren. De economie lijdt…

Lees Meer Lees Meer

Het belang van onnuttigheid

Het belang van onnuttigheid

Zoals de zekerheid, een valse waarheid is en uitmondt in een absurde misdaad, Zo verhoudt zich de nuttigheid als een valse waarheid, die de onmenselijkheid omhelst, Laten we het denken in objecten verlaten en de objectloze wereld lichten, met ‘le petit mort’ de meest sublieme existentie en incarnatie van de sublieme nutteloosheid en het absoluut genot. Daden die geen handelingen meer zijn Een denkend danken dat ontbergt.