2% de bijna juiste uitkomst ?

2% de bijna juiste uitkomst ?

In sommige Europese regio’s zijn onderwijsinstellingen tevreden als de student de “bijna” juiste uitkomst van een wiskundige berekening kan geven.

Ik moet je niet uitleggen wat een catastrofe die student zal veroorzaken als deze altijd de “bijna” oplossing aandraagt in het dagelijks leven. Hoe beroerd zal zijn professionele carrière eruitzien. Heel nieuw is dit gedachte goed blijkbaar niet want de elite van de economisten en de rijkelijk betaalde bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) leven in dezelfde duistere sfeer als de student en dan bedoel ik bij het inflatiemanagement van deze bankiers. Zo wordt er gesteld “Onderschat niet hoe belangrijk het is om te streven naar net geen 2 procent inflatie” en “Er zijn goede redenen om te streven naar net geen 2%” [1] . Of “om de inflatiedoelstellingen te verhogen van minder dan maar dicht bij 2% naar 2 procent” [2].

Wat een wartaal en dit zijn dan geen hulpeloze studentjes. ECB citeert op haar website “Het is de taak van de ECB om de prijzen in het eurogebied stabiel te houden, zodat u morgen evenveel voor uw geld kunt kopen als vandaag”. Voor deze taak geldt dus de “bijna”-benadering, gestoeld op het oude denkpatroon van de onverzadigbare burger die geboren is om exclusief te consumeren.[3] Tot hier het lelijk sprookje.

Natuurlijk de antropoceen heeft aangetoond dat de mens de aarde als gaia, de bovenkant van de aarde, noch de chthôn, de grond onder het aardoppervlak, niet kan beheersen en de benadering, de nabij tot het leven behoort. Maar waar is de bijna-symboliek van de ECB en de economen op gebaseerd. Waar zijn de feiten, in plaats van de retoriek, dat normale prijsfluctuaties in de reële economie een ontwrichting veroorzaken. Het zijn de vileine speculanten en geldwolven van de financiële economie die de reële economie laten instorten. Het is de kwestie van juiste correlaties en dito logica. Is er een wetenschappelijk bewijs dat de bijna 2 zo een magische turnaround is of moeten we naar de mystieke verklaring of het occulte waar gesteld wordt dat het getal 2, de duade, verbonden is met stoutmoedigheid omdat het eerste getal is dat zich van de ‘Goddelijke Eén’ afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Het getal 2 de genius, het kwaad, de duisternis.

De bijna 2% omdat 2 het begin is van het slechte?

De monetaire elite is nog geschoold en gestoeld op de economische monetaire axioma’s en paradigma’s in de tijdsgeest van jaren 60 van vorige eeuw. Een toelichting omtrent de bijna 2% van een lid van het directiecomité van de ECB “Stel dat we prijsstabilisatie op 1% definiëren, dan betekent het dat we bij een dip nauwelijks ruimte hebben om de rente te verlagen en in te grijpen. Onze veiligheidsmarge wordt dan te klein. Als je het op lange termijn bekijkt, zijn er heel goede redenen om te streven naar het net geen twee procent” [4]. Misschien een spraakverwarring van deze bankier om rente en inflatie door elkaar te halen.

Gelukkig is er heden wel ruimte gevonden met de negatieve rente en wordt het huishoudboekje van de overheid in bevraging gesteld[5]. De werkwijze van de Centrale Bank is eerder een geloofsovertuiging dat een te hoge inflatie een grotere bedreiging voor ons collectieve welzijn is dan de te hoge werkloosheid, stelt Kelton.

Vraag en aanbod van geld kunnen ook volgens de regels van de reële economie.

Er zijn goede redenen om de ontologisch vraagstelling over rente- & inflatie en tewerkstelling te openen.


[1] Haeck Bart&Wouter Vervenne,”Het echte probleem is een te groot optimisme”, in De Tijd, 16-09-17, blz 14-16.

[2] Vervenne Wouter, ‘ECB rolt komende jaren ambitieus klimaatplan uit’, in De Tijd, 10-07-21, blz 27.

[3] Göpel Maja, Onze wereld nieuw denken, Pluim,2021.

[4] Ibid 1

[5] Kelton Stephanie,De mythe van de staatschuld, Ambo,2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *