Archief van
Tag: niet doordachte economie

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Economische Noumenon & Economic Noumenon

Is de onderbouw van het actueel economisch denken niet te strak gestructureerd op de relativiteitstheorie met haar dimensies van tijd, ruimte en zwaartekracht en vergeten we niet te doordenken met het concept van kwantummechanica, de wereld van de kleinste schaal van elektronen, neutronen en fotonen? Naast een spirituele- en mystieke vergetelheid. We moeten het economisch denken doordenken om te ervaren hoe diep de tektonische plaat van het rationeel denken kan doorschuiven over deze van het spirituele en waar deze ofwel…

Lees Meer Lees Meer

2% de bijna juiste uitkomst ?

2% de bijna juiste uitkomst ?

In sommige Europese regio’s zijn onderwijsinstellingen tevreden als de student de “bijna” juiste uitkomst van een wiskundige berekening kan geven. Ik moet je niet uitleggen wat een catastrofe die student zal veroorzaken als deze altijd de “bijna” oplossing aandraagt in het dagelijks leven. Hoe beroerd zal zijn professionele carrière eruitzien. Heel nieuw is dit gedachte goed blijkbaar niet want de elite van de economisten en de rijkelijk betaalde bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) leven in dezelfde duistere sfeer…

Lees Meer Lees Meer

Schaf het recht op kapitaal af

Schaf het recht op kapitaal af

In dit artikel zal ik de arrogante luizigheid van het kapitaal binnen de kapitalistische economie en de noodzakelijke creatie van twee verschillende geldeenheden , de Global Exchange Trading System (Gets) en de Capital Exchange Trading System (Cets) bespreken. De monetaire speculatieve economie, waarin kapitaal de gokwaarde vertegenwoordigd is volledig ontspoort gezien het middel (geld) doel (kapitaal) is geworden. Deze deelwereld ontgrondt de reële economie van goederen en diensten waarin het geld als ruilmiddel opereert. Niettegenstaande twee divergerende werelden worden voor…

Lees Meer Lees Meer

De illusie van het getal, economisch nihilisme

De illusie van het getal, economisch nihilisme

Het toepassen van de wiskundige getal ,als symbool van causale noodzakelijkheid en als teken van volmaakte begrenzing, binnen het domein van de economie is een grondige misleiding gezien de kenmerken van het getal niet convergeren met het chronologische getal van de homo economicus. Het getal in de wiskundige logica verschilt significant van de economische logica. Een wiskundige getal is : 1° indifferent tov van de andere getallen Het getal heeft geen kenmerken die een invloed heeft op het ander getal,…

Lees Meer Lees Meer

Tegen de economische methode

Tegen de economische methode

Het denken door denken[1] De vooruitgang van onze kennis en beschaving sputtert en hangt als een lam ledemaat aan het maatschappelijk gestel. Gepamperd in onze zekerheidsdrang en dito welvaartsmaatschappij hebben we onze “denk”-knop van ” Anything goes” (alles moet kunnen ) afgerukt en deze geplaatst op ons plat materialisme waar de verzadigingsgraad onverzadigbaar is. We hebben het anarchistische doordenken van het denken opgegeven en verloren aan een monistisch rationeel economisch politiek denken , als gangmaker voor de uniforme economische vooruitgang….

Lees Meer Lees Meer

Metabletica van arbeid en tijd

Metabletica van arbeid en tijd

De tijdgebonden vooruitgang maakt plaats voor tijdloze voortgang. In het vernieuwende socio- economisch denken in spe worden niet alle waargenomen fenomenen tot het monotome van het getal  herleid maar gedragen door onderliggende quantuminformatie. De tijd is voorbij waar ‘Pecuniam locata causa finita” [1] Herdenken  start met de bevraging van de axioma’s/dogma’s van kapitaal en arbeid binnen de nieuwe ontluikende socio-economie van overvloed. In de oude terminologie er is een overdaad aan arbeid en kapitaal. De uitdaging bestaat er in om…

Lees Meer Lees Meer

Tot een open verhaal van de Homo Activa

Tot een open verhaal van de Homo Activa

Is het Morgenrood van de 21st eeuw in crisis of is zij doodziek? Hoe significant zijn nog de oude Westerse industriële structuren van de 20st eeuw. Sluit zij  een biologisch avondland of is zij een zelfdovend schemerlicht bij  de opkomende rijzende zon van het Oosten? Wat met de socio-politieke instituties van de 19e eeuw, dragers van het modernisme maar onaangepast voor het actuele nanotijdperk ? Intieel inventieve creaties die nu lastige gedrochten zijn geworden,  gekapseld in  versleten ideologieën van Marx, von…

Lees Meer Lees Meer

HI=Y(max)=QALY=30.000€

HI=Y(max)=QALY=30.000€

Kortelings illustreren  we het zadelpunt waar  het onnut van het inkomen,  de happy index en kosten/baten van een medische interventie samen komen, in de magische € 30.000

De vluchteling, een vreemdeling wat een geluk

De vluchteling, een vreemdeling wat een geluk

Het Europees vluchtelingenbeleid “Ik was mijn handen in onschuld’. Met het vluchtelingbeleid bewijst Europa opnieuw dat ze een introverte burcht is geworden klaar voor de implosie. Haar loodzware bureaucratische structuren verhinderen om dit afschuwelijk kadaver af te bouwen om de weg van creativiteit en inventiviteit te begaan. Europa kan zich niet meer ontsluiten voor de Anderen in een Europees verhaal. Actueel is het verworden tot een egoïstische verhaaltje voor de klik van eurocraten. Enkel al het woord vluchteling gekoppeld aan…

Lees Meer Lees Meer

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Het economisch klungelig denken van politici, ambtenaren, pers en de economisten blijft irritant hoog.  Ze hebben continue beschouwingen over materiële groei, tewerkstellingsverplichting, kwakkelende kapitaalmarken en een stotterende economie. Maar de ontwortelende assumpties van de economische fundamenten van de zinkende Europese Titanic wordt echter niet in vraag gesteld. Bij politieke en sociale discussies hoort met nog steeds opvattingen die tweehonderd jaar geleden in zwang waren om omstandigheden te begrijpen van totaal andere orde.[i] Het instituut onderneming, de productiefactoren arbeid en kapitaal…

Lees Meer Lees Meer