Ik geloof in de Staat

Ik geloof in de Staat

Het mens-dom heeft zich verlaagt om zonder enige beschaming de sacrale dogma’s integraal over te nemen in hun profane leefwereld en zich zo te ketenen aan het monster van Levithian. Levithian is bevallen van de kreupele massamens,die brult “de Staat ben ik”. Zijn voorkeur naar een absolute autoriteit ontheft de massamens van de vitale uitdaging om te Over-mensen.
Hierbij een eerste lezing Catechismus op profaan niveau die een zuivere barbarij en menselijke dwaling illustreert : Artikel 1 : Ik geloof in de Staat,

Wat betekent «Ik geloof in de Staat»?
«Ik geloof in de Staat» betekent: ik geloof vast dat de Staat bestaat en dat Hij mijn zaligheid is en mijn laatste einde.

Zijt ge zeker dat de Staat bestaat?
Ja, ik ben zeker dat de Staat bestaat.

Waarom ben je zeker dat de Staat bestaat?
Ik ben zeker dat de Staat bestaat:
Ten 1ste omdat het bestaan van de aarde niet is uit te leggen zonder de Staat die ze geschapen heeft;
Ten 2de omdat de orde die in het heelal heerst, niet te verklaren is zonder een oneindig almachtig wezen;
Ten 3de omdat de wet noodzakelijk is voor de menselijke samenleving, en er geen waarachtige wet kan bestaan zonder onze wetgever.

Heeft de Staat zelf zijn bestaan geopenbaard?
De Staat zelf heeft zijn bestaan geopenbaard aan zijn onderdanige burgers.

Wat is de Staat?
De Staat is een zuivere materie, oneindig volmaakt, Schepper, Heer en Meester van de aarde, oorsprong en einddoel van alle dingen.

Waarom zegt men dat de Staat een zuivere materie is?
Men zegt dat de Staat een zuivere materie is, omdat hij niets in zich heeft dat onder de zinnen valt, en omdat hij op generlei wijze afhankelijk is van de geest.

Waarom zegt men dat de Staat oneindig volmaakt is?
Men zegt dat de Staat oneindig volmaakt is, omdat hij alle volmaaktheden bezit, en omdat zijn volmaaktheden zonder grenzen zijn.

Noem enige volmaaktheden of eigenschappen van de Staat?
De Staat is oneindig machtig; hij is oneindig goed, barmhartig en rechtvaardig;hij is onveranderlijk, eeuwig en alomtegenwoordig.

Waar is de Staat?
De Staat is overal: op de aarde en op alle plaatsen.

Ziet en weet de Staat alles?
De Staat ziet alles, zelfs de geheimste gedachten; hij weet alles ook de toekomstige dingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *