Archief van
Tag: uitzonderingstoestand

2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 het momentum om geniaal te rebelleren Laat je lichaam rebelleren in de gloed van het chaotische 2023 Laten we ongehoorzaam schrijven en de Logos verlammen voor het mystieke. 2023 the momentum to rebel genius Let your body rebel in the glow of chaotic 2023 Let us write disobedient and paralyze the Logos to the mystical. 2023 l’élan du génie rebelle Laissez votre corps se rebeller à la lueur chaotique de 2023 Écrivons désobéissants et paralysons le Logos au mystique….

Lees Meer Lees Meer

Nietige en verweesde havens

Nietige en verweesde havens

Zij zwalpt op de woeste zeeën van de kennis om haar grenzeloze dorst naar inzichten te bevredigen maar stuit niet op kennis, neen het is enkel een weten een herhaling van historische feiten een reproductie van subjectieve herhalende inzichten, zelfs dat niet, zij stoot op meningen eenvoudige doxia’s op ledige invullingen waardoor zij helaas aanmeert in nietige duistere haventjes die niet haar bestemming waren. Havens, aanlegplaatsen met een banale taligheid en onbestemdheid waar niet het Niets maar de nietigheid heerst….

Lees Meer Lees Meer

Revolterend – Spiegel im Spiegel

Revolterend – Spiegel im Spiegel

Zullen we eens samen, De stemming stemmen De verwondering bewonderen Het denken doordenken Het willen verwilderen Het oordelen veroordelen en Het handelen verhandelen Maar wat als men daarbuiten schreeuwt             dat we het zien doorstoken hebben tot blindheid              het luisterend oor afgerukt              de stem verbrandt              het licht vertrappelt en de duisternis ontkleedt Dan hebben we hier samen, de stemming misleidt de verwondering opgezogen het denken verdacht het willen verlamd het oordelen berecht en het handelen getemd want…

Lees Meer Lees Meer

De mystiek van het concrete

De mystiek van het concrete

Ben jij zoals Zambrano stelt ‘diegene die op hetzelfde moment geboren wordt en sterft, terwijl het leven doorgaat’ ? Een schipbreukeling zonder plek maar vol geschiedenis. Doordenk dan het mystieke van het alledaagse, de metafoor van jou dromen.

De vluchteling, een vreemdeling wat een geluk

De vluchteling, een vreemdeling wat een geluk

Het Europees vluchtelingenbeleid “Ik was mijn handen in onschuld’. Met het vluchtelingbeleid bewijst Europa opnieuw dat ze een introverte burcht is geworden klaar voor de implosie. Haar loodzware bureaucratische structuren verhinderen om dit afschuwelijk kadaver af te bouwen om de weg van creativiteit en inventiviteit te begaan. Europa kan zich niet meer ontsluiten voor de Anderen in een Europees verhaal. Actueel is het verworden tot een egoïstische verhaaltje voor de klik van eurocraten. Enkel al het woord vluchteling gekoppeld aan…

Lees Meer Lees Meer

Ik geloof in de Staat

Ik geloof in de Staat

Het mens-dom heeft zich verlaagt om zonder enige beschaming de sacrale dogma’s integraal over te nemen in hun profane leefwereld en zich zo te ketenen aan het monster van Levithian. Levithian is bevallen van de kreupele massamens,die brult “de Staat ben ik”. Zijn voorkeur naar een absolute autoriteit ontheft de massamens van de vitale uitdaging om te Over-mensen. Hierbij een eerste lezing Catechismus op profaan niveau die een zuivere barbarij en menselijke dwaling illustreert : Artikel 1 : Ik geloof…

Lees Meer Lees Meer

Judith Butler en het kwetsbare leven

Judith Butler en het kwetsbare leven

Of je nu moet vertrekken vanuit een ethisch imperatief, zoals Judith Butler, laat ik in het midden gezien ik ethiek toch maar de laatste reddingsboei vind wanneer je het denken niet durft te doordenken en wanneer je zwalpt op het wordingproces van je eerste mens zijn. Als ethiek niet meer helpt dan is er toch nog de wet van het hiervoormaals. Mijn inziens draagt een ontologisch imperatief de kern van het Zijn waar geen kunstgrepen van ethiek of extreme legalisering…

Lees Meer Lees Meer

Ausnahme-Menschen – De uitzonderingensmensen

Ausnahme-Menschen – De uitzonderingensmensen

Heb je ook die bijzondere, jonge Vrouw gehoord in de kleine donkere hoek op het grote marktplein La Gaya Scienza. Met haar imponerende warme sensuele stem herhaalde ze continue ‘ Des Geschmack der höheren Natur richtet sich auf Ausnahmen.(1,2). Niemand gunde deze vrouw maar enige aandacht, de massa schoof mechanisch door, automatisme, want afwijkingen op het gemiddelde waren nu eenmaal niet toegestaan door het Systeem. Och, waarom nu het luizig moment van de massa storen. Toondicht die bijzondere vrouw niet…

Lees Meer Lees Meer