Judith Butler en het kwetsbare leven

Judith Butler en het kwetsbare leven

Of je nu moet vertrekken vanuit een ethisch imperatief, zoals Judith Butler, laat ik in het midden gezien ik ethiek toch maar de laatste reddingsboei vind wanneer je het denken niet durft te doordenken en wanneer je zwalpt op het wordingproces van je eerste mens zijn. Als ethiek niet meer helpt dan is er toch nog de wet van het hiervoormaals. Mijn inziens draagt een ontologisch imperatief de kern van het Zijn waar geen kunstgrepen van ethiek of extreme legalisering noodzakelijk zijn. It’s the basic of a pure light. Butler raakt wel een kern met haar post-identitaire fase waar ze vertrekt vanuit het “kwetsbare leven” , de precarising van het leven of het niet-leven in bevraging stelt. Door het uitsluitingprincipe, en de identificatie centraal te stellen ,dat ze van Giorgio Agamben ontleent heeft, slaagt zij er mijn inziens in zowel een ontische als ontologische brug te leggen met het denken van Hannah Arendt, de continue geboorte van het leven met de filosofie van de hoop versus Martin Heidegger met het Sorgen die ontstaat uit de reflectie naar de nakende dood. De gewezen tegenwoordige toekomst laat Butler dragen door haar axioma van het ‘kwetsbaar leven’. Het kwetsbare leven sluit geen geboorte noch dood uit. De geboorte noch de dood en de dood noch de geboorte. De Homo Sacer als levende dode of als dode levend. Judith Butler raakt hier een kernpunt zonder die ontologisch te verdiepen.

Als socio-culturele factoren of de heteroseksuele matrix het individu, het lichaam en het geslacht bepalen beperkt zij zich tot het ontische van de eerste geworpen mens-zijn. Ook als zij terecht stelt het individu ontstaat door de handeling, de performatieve handeling werkt ze dit onvoldoende uit. Heidegger stelt duidelijk , verdiept door IJsselinck dat vanuit een denkend danken een oordeel ontstaat en uiteindelijke de handeling. Dit  handelen heeft een fundamentelere basis dan Butlers matix.

Concreet Butler ontbergt een gedegen these die zij spijtig genoeg niet ontologisch verder uitwerkt. Een challenge om haar werken te bestuderen en deze verder te verdiepen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *