2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 – Rebel – Rebelle – Rebell

2023 het momentum om geniaal te rebelleren

Laat je lichaam rebelleren in de gloed van het chaotische 2023

Laten we ongehoorzaam schrijven en de Logos verlammen voor het mystieke.

2023 the momentum to rebel genius

Let your body rebel in the glow of chaotic 2023

Let us write disobedient and paralyze the Logos to the mystical.

Rebels – E.M.Geyskens 1978

2023 l’élan du génie rebelle

Laissez votre corps se rebeller à la lueur chaotique de 2023

Écrivons désobéissants et paralysons le Logos au mystique.

2023 der Schwung zum rebellischen Genie

Lassen Sie Ihren Körper im Schein des chaotischen 2023 rebellieren

Lasst uns Ungehorsam schreiben und den Logos zum Mystischen lähmen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *