Economisch Alarm / Economic Alarm

Economisch Alarm / Economic Alarm

De dingen kunnen geteld worden maar het stof enkel gemeten

Als de tijd (vroeger/later) maar een variatie is van ruimte en eerstgenoemde een kernwaarde is binnen de economie, staan we voor een probleem dat de ruimte enkel maar kan gemeten worden en niet geteld en is het tellen van waarden in tijdelijke zin een onnuttige roekeloze bezigheid.

Things can be counted but the dust can only be measured

If time (past/later) is just a variation of space and the former is a core value of economics, we face a problem that space can only be measured and not counted and counting values temporarily is useless. reckless activity.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *