FLAUBERTIAN stockprice

FLAUBERTIAN stockprice

A Flaubertian interpretation of the idleness of stock market price

If both the expected pleasure, being a future pleasure, and the past pleasure, being a waiting one, are greater than the pleasure of the deed itself, what is the relevance of an actualization since it takes away both the expected and the past pleasures? .

Een Flaubertiaanse interpretatie over de ledigheid van beursprijs

Als zowel het verwachte genot, zijnde een toekomende, als het gewezen genot, zijnde een wachtende, groter is dan het genot van de akte zelf, wat is dan nog de relevantie van een actualisatie, gezien deze zowel de verwachte als de verleden geneugten worden ontnomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *