Archief van
Tag: Dasein

De verknooptheid van lichaam en geest – The interconnectedness of body and mind

De verknooptheid van lichaam en geest – The interconnectedness of body and mind

De verknooptheid van lichaam en geest Hélène Cixous (1937-) ontnuchtert het rationeel denken als ze stelt “Schrijf, laat je lichaam spreken”. Zij voegt eraan toe “Het lichaam draagt de littekens van het bestaan” [1]. Schrijven is voor Cixous zichzelf baren en de Logos verlammen voor het mystieke [2]. Marcel Proust (1871-1922) poneerde al “het lichaam functioneert als geheugen, het lichaam herinnert zich, waarna het denkend “ik” er de bijbehorende woorden en beelden aan toevoegt “ [3]. Merleau-Ponty (1908-1961) sloot hierbij…

Lees Meer Lees Meer

Complexio Oppositorium Jung C.G. & Heidegger M.

Complexio Oppositorium Jung C.G. & Heidegger M.

In deze nota wil ik even toetsen of “het zelf” van de psycholoog Carl G. Jung convergeert met “het Dasein” van de filosoof Martin Heidegger. Hoe een analytische psychologische perceptie al dan niet aansluit met een ontologische inzichtelijkheid. These : Of we van een scacrificium intellectus moeten spreken wanneer we de complexiteit van de tegendelen bespreken is zeker niet het geval gezien de polariteiten nooit op zichzelf staan maar door dynamische krachten worden voortgestuwd die een voorschrijdende homeostase van de…

Lees Meer Lees Meer

Schaf het recht op arbeid af

Schaf het recht op arbeid af

In dit essay pleit ik voor  de afschaffing van het recht op arbeid gezien dit een contradictio in terminis is en stel ik dat de mens niet geboren is om te arbeiden. Zolang arbeid als een eenvoudige grondstof of productiefactor wordt behandeld binnen het economisch en politiek gebeuren is arbeiden een mensonwaardig bezigheid. Arbeid is als zijnde geen ding, zeker niet een potentieel onbenut sociale hulpbron , sociaal  kapitaal of human capital. Deze twee laatste begrippen vermengen het reële van…

Lees Meer Lees Meer

Tijdigheid T=R

Tijdigheid T=R

Haar tijdigheid [1]………………… Zou het je verbazen haar te mogen ontmoeten Want de ordinaire tijd omarmde haar Het mechanisch ritme, zorgde voor haar levensrem. Regen, zon waren excuses om haar  eigenlijkheid niet te omarmen, Koude, droogte waren verschoningen om haar essentie af te sluiten. Haar lieve zoekende ogen , Haar zachte vragende lippen , Haar vragende……………….. Touché Tijdigheid Ruimte Bohémien in hart Excentriek in geest Vrijen in de gunst van de regen Bidden in de hel van de zon Naakt…

Lees Meer Lees Meer

Nood aan een heterodoxe economie ?

Nood aan een heterodoxe economie ?

Hebben we nood aan een nieuw economisch denken dat de klassieke economische axioma’s , stellingnames onderuit haalt gezien de actuele economische wetenschap een valse representatie en/of manipulatie van de werkelijkheid geeft.[1] Moeten we niet eerst deze economie met haar redeloosheid van het onverzadigbaar verlangen tot een “ziekte” verklaren en ons verzetten tegen de absurditeit van dit economisch denken. Het is niet genoeg om de ziekte te kennen. Ze moet genezen zoniet minstens behandeld worden[2].  Bij de economische representativiteit stellen er…

Lees Meer Lees Meer

Tijd of Ruimte ?

Tijd of Ruimte ?

T of R (1) De woorden verworden de lichamen verstijven de geluiden verstillen             Het licht treedt sierlijk haar ruimte in             de tijd verbleekt tot niets             ooit was ze afstand tussen twee punten             nu naast elkaar en nooit meer na elkaar. De lach verstilt zonder te stillen de traan verdroogt zonder te drogen              Alles staat eindelijk naast elkaar zonder gelijk te zijn             Na elkaar eindelijk opgeheven zonder het verschil op te heffen. De opheffing van…

Lees Meer Lees Meer

Es gibt Sein

Es gibt Sein

Is de zijnsvraag een fundamentele vraag en is de zijnsvergetelheid problematisch ? Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de fasering van het mens-worden en het mens-zijn. Als mens wordt je geworpen in deze wereld die je vooruitloopt en waarbij je existeren of worden als eerste geboorte wordt genoemd. Een geworpen zijnde dat initieel onherkenbaar is voor zichzelf. Gegeven dit banaal existeren is  de zijnsvraag fundamenteel om te kunnen Mensen zijnde een ontbergen uit dit eigen geworpen zijnde….

Lees Meer Lees Meer

Die ene zin

Die ene zin

Het woord en de taligheid vreemd. Vervreemd van zijn existentie. Ontaard. Geaard in het moeras van het worden Verlamd in het leven, bewegend op de golven van het Niets. Ik heb het over de democraat als burger, die het papier van worden hoger acht dan de ontdekking van zijn mens-zijn. De vervreemding verkiezen boven de waarachtigheid De waarachtigheid van naakt mens-zijn verloochenen, ontkennen. Het zoeken naar ontberging afsluiten en de innerlijke taligheid negeren. Beangstigd zijn om het hoger en dieper…

Lees Meer Lees Meer

Wat we kunnen missen.

Wat we kunnen missen.

Hadden Plato en Descartes best niet gezwegen ? Plato scheurde het zijn in twee delen, de wereld werd gespleten in het eeuwige hiernamaals van het Idee en de tijdelijke onderaardse afbeelding. De aanzet tot de keten van onverzadigbaarheid. In het onderaardse kliefde Descartes de mens nog eens door in een onzichtbare geest en het tastbare lichaam, als essentie van existentie. De aanzet tot ontmenselijking. Hebben we hier over Zambrano’s schipbreukelingen zonder plek in deze wereld maar vol mensonterende geschiedenis. Diegene…

Lees Meer Lees Meer