Archief van
Tag: economische politiek

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST – THE IMAGINARY FREEDOM THROUGH FEAR – LA LIBERTÉ IMAGINAIRE PAR LA PEUR

DE IMAGINAIRE VRIJHEID DOOR ANGST De geestelijke verarming, de sluipende ongeletterdheid en onwetendheid, de proletarisering van de burger door zijn ééndimensioneel consumptiegedrag [1], hebben ertoe geleid dat een offensieve vrijheidsattitude, waarbij de ontplooiing van potentie van de burger centraal staat wordt afgesneden, afgerukt door het liberalisme van de angst[2]. Een defensieve vrijheidsattitude[3] ,beangstigd voor de toekomst en bevragend of we überhaupt de verworvenheden van het heden wel kunnen behouden en verdedigen zoals het nachtlied “mijn hand werd te hard voor…

Lees Meer Lees Meer

Arbeid binnen het politiek extremisme, een metabletica van de arbeid

Arbeid binnen het politiek extremisme, een metabletica van de arbeid

De Europese natiestaten, zijn vervallen in een politiek extremisme, in de betekenis dat het primaat van de existentie politiek is geworden. Gans het zijnde en zijn moet politiek gestuurd worden, als deel van een historisch determinisme dat leidt tot de geseculariseerde heilsvervulling. Een existentie waar het burger-zijn primeert op mens-zijn. Hierbij wordt de burger onderdrukt in de stortmarkt van arbeid. Een continu  dehumaniseringproces waar het subject tot object wordt herleid, gekristalliseerd tot een brok arbeidend vlees. De gedecerebreerde of de…

Lees Meer Lees Meer

De revolterende handeling

De revolterende handeling

            Het individueel dankend denken moet als uitgangspunt  het UITZONDERLIJKE omarmen. Het rationele verlaten om het niet-gedachte te doordenken en te doorbreken.  Het Uitzonderlijke onttrekt zich van ethiek, universalisme en medicalisering van het gedachte[1]. Het Uitzonderlijke dankend denken opent een ontbergend oordeel vanuit het verschil. Het verschil , de differentie, als  mogelijkheidsvoorwaarde voor het verschijnen van verschijnsels, voor het zich voordoen wat zich voordoet en voor het zijn van de zijnden[2]. Vanuit deze differentie wordt…

Lees Meer Lees Meer

Bijna 2%

Bijna 2%

We wisten al geruime tijd dat economisten magiërs zijn die het ongeziene zien en de realiteit van het  geziene steeds missen. Ook hebben ze een grote affectie voor getallen, gezien de mens moet herleid worden tot de eenheid en het getal ook wetenschappelijker overkomt.  Er zijn magische getallen in de economie. Eén daarvan is het getal twee waarbij de economisten de “bijna” 2 % proclameren. Zoals u kan vermoeden betreft het hier een magische fictie die de gewenste inflatie moet…

Lees Meer Lees Meer

De onzichtbare differentie

De onzichtbare differentie

Economisch en politieke activiteiten verklaren vanuit hun verschijningsvormen is fundamenteel foutief en impliceert een oneigenlijk denken. Om de wezenheid van deze activiteiten te verstaan en te verklaren is het noodzakelijk te denken vanuit het onderliggende of haar zijn dat verhult/onthult en de economische & politieke activiteit ontbergen. De mogelijkheidsvoorwaarde van deze activiteiten is hun zijn of hun on-grond dwz hun grond zonder dat deze zelf grond heeft. Moeten we de on-grond niet zoeken bij de invisible hand ?

De burger-slaaf, de politieke knecht, de onder-mens

De burger-slaaf, de politieke knecht, de onder-mens

De regelgeving-inferno wordt gedragen als een sierlijke mantel rond het ingebonden lichaam van de burger. Met deze mantel kan men de eigen verantwoordelijkheid ontvluchten en is men niet meer gedoemd om de geworpen vrijheid te dragen en de noodzaak tot handelen. Het triumviraat Logos-Thumos-Eros is ontheven (denken-willen-handelen). Een verleden tegenwoordig wachten installeert zich om zich te verlagen in de vlucht van het krijgen geïnstitutionaliseerd door de regelgeving-inferno. Een inferno bestiert door een politieke klasse en haar politieke bios, die de…

Lees Meer Lees Meer

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

Het einde van de Staat, Leve de post-imperatieve fase

De Staat en haar wetbewaarders gaan turbulente tijden tegemoet. Na meerdere decennia zichzelf te hebben volgepropt met een bredere administratie, hogere lonen en directe/indirecte voordelen komt er nu een fase van burger-evolutie die deze kolos van haar monumentaal voetstuk zal afhalen. Begrijpelijk dat het staatsestablishment dit niet zonder slag of stoot zal laten passeren. Want daar gaat hun luxe leven van bezigheid tot ledigheid. De Staat zogezegd hoeder van het algemeen belang wordt nu regelrecht de vijand van de burger…

Lees Meer Lees Meer

Waardeloze Arbeid

Waardeloze Arbeid

Niettegenstaande dat de “masculiene” massa-arbeider is verdwenen blijft dit waanbeeld nog ronddwalen in de geesten en bij de sociaal-politieke economische debatten, literatuur en pers. De “maatschappelijke” arbeider heeft reeds vele jaren de massa-arbeider vervangen als knecht van het bureaucratisch staatsapparaat. De meerwaarde van zijn arbeid wordt voor het merendeel afgedragen aan het Instituut van de Maatschappij, die de superioriteit bezit om de maatschappelijke arbeider te beheren en te beheersen. We staan nu alle aan genezijde dwangmatig in dienst voor dit…

Lees Meer Lees Meer

De banale bureaucraat

De banale bureaucraat

Oh, die onthutsende banale bureaucraat, zo monsterlijk eenvoudig Die bedacht, neen die dacht nooit Die voerde uit, zonder ooit te denken. De mens mocht niet lijden, noch leiden Omdat ze aanvoelden dat het propageren van de aardse zekerheid een afschuwelijke misdaad was tegen het Mens zijn …… Besloten ze de eerstgeborene onmiddellijk van het  leven te ontheffen. In deze vrome daad gaven ze God eindelijk het politiek recht over de zekerheid terug zodat Hij mocht zegevieren over het leven na de…

Lees Meer Lees Meer

Een Utopische Burgelijke Prélude

Een Utopische Burgelijke Prélude

De Burger en zijn Economische rechten Een nuance op art.23 van de Belgische Grondwet Art. § 1. Elke burger heeft recht op gelijke verzadiging. Art. § 2. De burgers behangen de elite en de criminelen met goud en zilver teneinde afkeer te kweken van het overbodige luxe . Art. § 3. Ieder heeft recht op Zijnsvergetelheid en maakbare Tijd. Art. § 4. Ieder heeft het recht te blijven Mensen. Dit recht omvat inzonderheid : het recht op geld en op…

Lees Meer Lees Meer