De burger-slaaf, de politieke knecht, de onder-mens

De burger-slaaf, de politieke knecht, de onder-mens

De regelgeving-inferno wordt gedragen als een sierlijke mantel rond het ingebonden lichaam van de burger. Met deze mantel kan men de eigen verantwoordelijkheid ontvluchten en is men niet meer gedoemd om de geworpen vrijheid te dragen en de noodzaak tot handelen. Het triumviraat Logos-Thumos-Eros is ontheven (denken-willen-handelen). Een verleden tegenwoordig wachten installeert zich om zich te verlagen in de vlucht van het krijgen geïnstitutionaliseerd door de regelgeving-inferno. Een inferno bestiert door een politieke klasse en haar politieke bios, die de middenklassecombinatie van lafheid, wreedheid en moralisme incarneert(1). Om het gelaat van de politieke klasse en haar bios niet te ontluiken krijgen ze de metafoor staat, als dienaar van het algemeen belang. De staat het koudste aller monsters. Deze repressieve staat lijft subtiel de burgers in haar vermeende omnipotente vangnetten en schept hiermede de burger-slaaf. De absolute soevereiniteit van de staat en haar monopolie op psychisch en fysiek geweld garandeert de volledig uitlevering van de burger-slaaf aan haar almacht. De burger-slaaf wordt een instrument, uitgesloten tot het ware individuele leven, verdoemd tot het biologische leven ,de zoé , bundels vleselijke behoeftes.(2) De politieke-knecht is geschapen. Deze politieke knecht is de noodzakelijke imperatieve onderbouw , het voedsel, om het getormenteerd politiek bestel überhaupt te laten bestaan. Een slaaf herleid tot het instrument voor opbrengsten namelijk belastingen, de georganiseerde wettelijke diefstal en anderzijds als kritiekloze uitvoerder van de regelgeving inferno. Ze kunnen gedood worden zonder dat er een moord is gepleegd , ze kunnen volledig onteigend worden zonder dat er een diefstal of roofmoord is gepleegd. Al wat zij voorbrengen aan goederen en diensten behoren hen niet toe maar zal herverdeeld worden door de staat. De politieke knecht wordt beschouwd als een onvolwaardige mens, een onder-mens, die enkel maar een politieke nuttigheid heeft en daarom na de menselijke en materiële onteigening exclusief uit de handen van de staat moet gevoed en gestuurd worden. De staat zijt met U, et cum spiritutuo (en met uw geest).

Ontwaak politieke knecht uit dit tijdperk van de menselijke verduistering. Ruk de staatsmantel van je lichaam en knip de koorden van onvrijheid door. Laat de regelgeving-inferno ,opgesteld door lafheid van de politiek bios, imploderen door jou neen. De neen die aangeeft dat de grens is bereikt (3). Rebelleer tegen de politieke mateloosheid , de onherroepelijke zijns-misdaad . De rebellie tilt de onder-mens naar bewustzijn, waarbij het leven geen politieke collectieve aangelegenheid is maar een individuele menselijke creativiteit. Handelend vanuit een denkend danken. Niet het politiek activisme staat centraal maar het menselijk activisme dat de mens-ter-kwade-trouw neutraliseert of optilt tot een lichtend Mens. Niet enkel de metafoor staat is tot in de wortel ter kwader trouw maar in bijzonder de mensen achter het symbool staat. NEEN tegen het politiek instrument,de politiek als maatstaf en de Heilspolitiek. JA, aan de gewezen-tegenwoordigende toekomst van de Over-Mens.

1.De Beauvoir Simone zie Bakewell Sarah, De Existentialisen, Ten Have 2016.
2. Foucalt Michel Breekbare vrijheid Boom 2004, p.151 Individualisering door politieke
3. Camus Albert, De mens in opstand ,Olympus ,2010 (1951)
4. Stangneth Bettina, Het kwade denken, Atlas Contact 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *