Archief van
Tag: economische tijd

Tijdige economisch tijd als ruimte

Tijdige economisch tijd als ruimte

Met de geboorte wordt er tijd geschonken tot en met het lot van de dood. De voortschrijdende beleefde tijd van het nu, laat steeds een groter gedeelte van de verbruikte tijd achter zich en consumeert de resttijd. De alzo verloren tijd kan echter een hervonden tijd worden door de herinnering, een zintuigelijke of emotionele prikkeling waardoor ze een boventijdelijke waarde verwerft. Merkwaardig dat de economie zich enkel focust op de inkrimpende resttijd om deze dan te waarderen in de voortschrijdende…

Lees Meer Lees Meer

De economie weet niet

De economie weet niet

De economie weet niet De Symbool- of de Gestalteconomie ,met haar tijd als “het vergetend tegenwoordigend wachten”. De economie is een Gestalt-economie met een voorstellende denken , waar haar oersymbool van de marktprijs als enige zaligmakende maatstaf van de mensheid geldt. Zo wordt de kapitaalmarkt gestuurd door de “P” (de beursprijs – zie katern 2), de reddende heelkundige tovenares, het oersymbool dat eindelijk de voorstelling is van het ‘verhevene’ waarmede kan geleefd worden. De beurskoers, als een Apollinische gedachte die…

Lees Meer Lees Meer

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Tewerkstelling geen doelstelling, negatieve rente een geschenk.

Het economisch klungelig denken van politici, ambtenaren, pers en de economisten blijft irritant hoog.  Ze hebben continue beschouwingen over materiële groei, tewerkstellingsverplichting, kwakkelende kapitaalmarken en een stotterende economie. Maar de ontwortelende assumpties van de economische fundamenten van de zinkende Europese Titanic wordt echter niet in vraag gesteld. Bij politieke en sociale discussies hoort met nog steeds opvattingen die tweehonderd jaar geleden in zwang waren om omstandigheden te begrijpen van totaal andere orde.[i] Het instituut onderneming, de productiefactoren arbeid en kapitaal…

Lees Meer Lees Meer

De economische differentie : de tijdelijkheids-vergetelheid

De economische differentie : de tijdelijkheids-vergetelheid

Theoretische exercise – het wezen van de tijd Waarom blijft een fundamenteel fenomenologisch, ontologisch economisch debat achterwege? Een debat waar het onverborgene of het wezen van de economie wordt gelicht. Is het calculerend economisch nutsdenken een belemmering voor een bezinnend na-denken over de basis axioma’s van de economie. Het dictaat van de democratische kapitalistische consumptiemaatschappij in crisis vereist “fundamenteel” vernieuwde economische percepties over tijd en arbeid om de structurele opbouw van de post-kapitalistische maatschappij mede te conceptualiseren. De economie lijdt…

Lees Meer Lees Meer