Archief van
Tag: economie

Het krantenknipsel, de sisyfusiaanse zoektocht ?

Het krantenknipsel, de sisyfusiaanse zoektocht ?

De vergankelijkheid van kranten is ons alle gekend, zou alleszins gekend moeten zijn. Doch de dagelijks sleur van het krantenpapier dat de ledigheid uitspuwt en de burger, le citoyen à l’esprit libre, zijn afgrond en graf laat vinden en hervinden, beschaamt de mensheid en het zijn van mens-zijn. Walgelijk. Ziekelijke schapen die elke dag zich laten drijven naar de diepe zwarte grot van het onzichtbare worden om een zeer vluchtige mening, een doxa, in het kaarslicht tegen de vergankelijke muur…

Lees Meer Lees Meer

These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

These 1 : De illusie van het getal, een economisch nihilisme

Het toepassen van de wiskundige getal ,als symbool van causale noodzakelijkheid en als teken van volmaakte begrenzing,  in de economie is een grondige misleiding gezien de kenmerken van het getal niet convergeren met het chronologische getal van de homo economicus. Het getal in de wiskundige logica verschilt significant van de  economische logica. Een wiskundige getal is : 1° indifferent tov van de andere getallen Het getal heeft geen kenmerken die een invloed heeft op het ander getal, de keuze van…

Lees Meer Lees Meer

Nudge en de politieke leugen

Nudge en de politieke leugen

Nudging[1] : kleine prikkels geven om de burger of de consument handelingen in een bepaalde richting te laten nemen of te manipuleren. Hoe houden we wanbeheer in het leven en maken er een standaard leugen van ? Door politieke nudging uiteraard.  Voorwaarde is wel dat de burger, zoals heden, zijn leven kritiekloos laat politiseren en zijn verantwoordelijkheid doorschuift aan de omnipotente overheden die graag verdelen wat hen niet toekomt met een toereikende hand van nudging. Een schrijnend voorbeeld van nudge-bedrog…

Lees Meer Lees Meer

Proloog : Voor Wie is dit essay niet ?

Proloog : Voor Wie is dit essay niet ?

PROLOOG Waarom bestaat er een Homo Economicus , immers hij had er ook niet kunnen zijn ? Operari sequitur esse (1) Voor Wie is dit essay niet ?  Voor de armen want zij hebben geld  Voor de meest zwakken want zij bedrijven religie  Voor de hopeloze en bandeloze want zij hebben politiek  Voor de middelmaat en de zwakzinnigen want zij omarmen de ethiek  Voor de zoekenden want zij bedienen zich met spiritualiteit,mystiek en sommigen met…

Lees Meer Lees Meer

Het Arbeidsloze, de Homo Labor is niet meer

Het Arbeidsloze, de Homo Labor is niet meer

Opkomen voor tewerkstelling en zelfs volledige tewerkstelling geeft te kennen van een Kantiaans radicaal kwaad (1). Het is een politiek beleid van installaties van werkkampen, een arbeidsparadijs met vrije slaven. Het activeren van mensen op de arbeidsmarkt, in de werkkampen,om maximalisatie van de belastingsinkomsten (2). Het woord arbeid verwijst naar pijn, komende van het Germaanse arbeit ‘ ik ben een verweesd en daardoor tot harte arbeid gedwongen kind”.(3) In deze perceptie passen uiteraard de arbeidskampen. De arbeidsmarkt is niet meer,…

Lees Meer Lees Meer

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit

Wat moet de economie met de quantuminformatie en de negatieve causaliteit ? Twee nieuwe grensverleggende inzichten zetten tijd en ruimte binnen de economie en filosofie op hun kop. Het eerste nieuwe inzicht is de negatieve causaliteit waarbij het gevolg de oorzaak bepaald. Een tweede uitdaging komt van de natuurkundigen met hun quantuminformtie die stellen “dat de ultieme theorie van ruimte en tijd niet meetkundig is doch gebaseerd op informatie” . (1) Het causaal denken is slechts één van de technieken…

Lees Meer Lees Meer

De ruilverhouding

De ruilverhouding

De kunst van het leven is de ruilverhouding te onttrekken aan de dagdagelijkse handelingen om Overmens te worden , zij die zoals Nieztsche stelt “mensen die niet tot gewoonte gemaakt hebben om de waarde van alles af te meten aan de tijd die het kost of juist oplevert”[i]. Het is enkel de Overmens die zich bewust is dat hij de tijd vormt of zoals Heidegger stelt die “tijdigt” tijd.(2) [i] van Tongeren Paul ,Nietzches wandelfilosofie, Filosofie Magazine 2016    jrg.24 nr…

Lees Meer Lees Meer

Waardeloze Arbeid

Waardeloze Arbeid

Niettegenstaande dat de “masculiene” massa-arbeider is verdwenen blijft dit waanbeeld nog ronddwalen in de geesten en bij de sociaal-politieke economische debatten, literatuur en pers. De “maatschappelijke” arbeider heeft reeds vele jaren de massa-arbeider vervangen als knecht van het bureaucratisch staatsapparaat. De meerwaarde van zijn arbeid wordt voor het merendeel afgedragen aan het Instituut van de Maatschappij, die de superioriteit bezit om de maatschappelijke arbeider te beheren en te beheersen. We staan nu alle aan genezijde dwangmatig in dienst voor dit…

Lees Meer Lees Meer

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het beleefde lichaam: van de rekenende Arbeid naar het Wezen van Arbeid

Het is verrassend dat ideologische pamfletten over arbeid met apocalyptische sociale beschouwingen als wetenschap werden en worden gedoceerd. Ik denk hierbij aan de marxistische en de links intellectueel progressief georiënteerde denkers. Dat hierbij nog archaïsche begrippen van een vermeend oersymbool van de arbeider als homo labor , de zwoegende, lijdende en strijdende arbeidende mens wordt gehanteerd staat haaks op de postseculiere beschavingscultuur in wording. De vermeende noodzakelijkheid om een mechanische arbeid als maatstaf te hanteren en hun werktuigelijk denken illustreert…

Lees Meer Lees Meer

Het ruimtelijk denken in de economie

Het ruimtelijk denken in de economie

Wat als het ruimtelijk denken het temporeel denken in de economie zou vervangen? We mogen stellen dat de economie lijdt aan de pathologie van de tijd, verziekt is aan een tijdgerelateerde dwangneurose. In  essentie is  het temporeel economisch denken of haar chronosyntrisme een  illusie. Een illusion vitale om het verdwaald economisch denken in stand te houden. De economisten voelen zich thuis in deze neurose van terugkerende tijdstippen die hun lineaire tijdreeks uitzetten. Ze beperken zich tot de “oneigenlijke tijd” zijnde…

Lees Meer Lees Meer